Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου 2007 για τα Οικοδομοτεχνικά Έργα, αναγγελίας μεταβολών και υποβολής ενστάσεων

13 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Λόγω του περιορισμού του χρόνου συναλλαγής με το κοινό από τα Υποκαταστήματα στις 12/2/07, οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) μηνός...
 Aνακοίνωση ΙΚΑ

 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2007

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου 2007 για τα Οικοδομοτεχνικά Έργα, αναγγελίας μεταβολών και υποβολής ενστάσεων»

Λόγω του περιορισμού του χρόνου συναλλαγής με το κοινό από τα Υποκαταστήματα στις 12/2/07, οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) μηνός Ιανουαρίου 2007 για τα Οικοδομοτεχνικά Έργα που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή μαγνητικό μέσο θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 13/2/2007.

Μεταβολές εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων για τις οποίες ως ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας προέκυπτε η 12/2/2007, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν μέχρι 13/2/2007.

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας - ενστάσεων από ασφ/νους και εργοδότες.  Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης