Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόσθετες οδηγίες από το Υπ. Οικ. για τις υποθέσεις εμβασμάτων στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011

17 Οκτώβριος 2014

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1033/21.2.2013 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011, το Υπ. Οικονομικών με τη νέα εγκύκλιο ΠΟΛ.1228/2014 παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις.

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης