Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μελέτη της ESMA για τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τα ενημερωτικά δελτία

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
http://www.eneiset.gr/

16 Οκτωβρίου 2014

Η Οδηγία 2014/51/EU (the ‘Omnibus II Directive’) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Μαΐου 2014.  Σύμφωνα με αυτή, η ESMA πρέπει να υποβάλει Τέσσερα (4) Σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων με προθεσμία υποβολής σχολίων από τις εταιρείες την 19η Δεκεμβρίου 2014. Τα σχόλια μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στην ESMA ή να αποσταλούν στην ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. ώστε να τα προωθήσει στην European Issuers, οπότε προθεσμία υποβολής είναι η 19η Νοεμβρίου 2014.

Τα Τέσσερα Σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων αφορούν τον καθορισμό:

1. Των διαδικασιών έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και των όρων σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να προσαρμοστούν οι προθεσμίες (procedures for approval of prospectuses).

2. Των πληροφοριών που πρέπει να ενσωματωθούν μέσω παραπομπής (incorporation of information by reference).

3. Των διατάξεων σχετικά με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου (publication of prospectuses).

4. Των διατάξεων σχετικά με τις διαφημιστικές καταχωρίσεις που γνωστοποιούν την πρόθεση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ειδικά πριν από τη δημόσια διάθεση του ενημερωτικού δελτίου ή πριν από την έναρξη των εγγραφών (dissemination of advertisements relating to offers to the public and admissions to trading).

Συνημμένα αρχεία:

1. Οδηγία 2014/51/EU (the ‘Omnibus II Directive)


2. Κείμενο διαβούλευσης της ESMA
http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-draft-RTS-prospectus-related-issues-under-Omnibus-II-Directive

3. Executive Summary

Reasons for publication Directive 2014/51/EU (the ‘Omnibus II Directive’) was published in the Official Journal of the European Union on 22 May 2014 and entered into force on 23 May 2014. The Omnibus II Directive requires ESMA to submit draft Regulatory Technical Standards (‘RTS’) on procedures for approval of prospectuses, incorporation by reference of information, publication of prospectuses and dissemination of advertisements relating to offers to the public and admissions to trading to the European Commission by 1 July 2015.

According to Articles 10 and 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 (the ‘ESMA Regulation’), ESMA must conduct a public consultation before submitting draft RTS to the European Commission (the ‘Commission’). This Consultation Paper therefore seeks stakeholders’ views on ESMA’s proposals for such RTS. Respondents to this Consultation Paper are encouraged to consider the costs and benefits that the draft RTS would imply and provide the relevant data to support their arguments or proposals. The input from stakeholders will help ESMA finalise the draft RTS before submitting them to the Commission.

Contents

This Consultation Paper addresses the four mandates given to ESMA in the Omnibus II Directive on procedures for approval of prospectuses, incorporation of information by reference, publication of prospectuses and dissemination of advertisements relating to offers to the public and admissions to trading, respectively.  Section II addresses the background to the four mandates. Sections III-VI set out the scope and content of the four draft RTS referred to above. The wording proposed for the draft RTS is presented along the way in sections III-VI and repeated in its entirety in Annex IV at the end of the Consultation Paper.

Next steps

When finalizing the draft RTS, ESMA will consider all feedback received in relation to this consultation by 19 December 2014.

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μελετήσαμε τα θέματα και των υπόλοιπων πέντε μελετών της ESMA και παραθέτουμε τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Κατά την κρίση μας, δεν αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά μπορεί να βρείτε ενδιαφέρον να πληροφορηθείτε ποιες είναι.

1. UCITS – UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS IN TRANSFERABLE SECURITIES
(ΟΣΕΚΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ)
http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-delegated-acts-required-UCITS-V-Directive

2. IMPLEMENTING TECHNICAL STANDARDS ON MAIN INDICES AND RECOGNISED EXCHANGES UNDER THE CAPITAL REQUIREMENTS REGULATION
(ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)
http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-draft-Implementing-Technical-Standards-main-indices-and-recognised-exchanges

3. EMIR – EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION
(ΑΚΑ – ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)
http://www.esma.europa.eu/consultation/Consulation-clearing-obligation-under-EMIR-no3

4. EuSEF – EUROPEAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FUNDS
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)
EuVECA – EUROPEAN VENTURE CAPITAL FUNDS
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-implementing-measures-Regulations-EuSEF-and-EuVECA

5. MiFID – MARKET IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE
(ΟΣΕΚΑ – ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ)
http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-draft-guidelines-application-C6-and-C7-Annex-I-MiFID

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης