Αποτελέσματα live αναζήτησης

Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για συμβάσεις sale and lease back

12 Φεβρουάριου 2007
  • Φορολογικά κίνητρα για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις συμβάσεις του sale and lease back προβλέπει νομοσχέδιο, το οποίο καταρτίζει το υπουργείο....
Φορολογικά κίνητρα για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις συμβάσεις του sale and lease back προβλέπει νομοσχέδιο, το οποίο καταρτίζει το υπουργείο Οικονομίας για την εισαγωγή του θεσμού στη χώρα.

Οι συμβάσεις για την πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων θα απαλλάσσονται από κάθε φόρο, και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Εισηγήσεις για τη χρήση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου θα πραγματοποιεί η ΚΕΔ και αποφάσεις θα λαμβάνει η διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων.
Πηγή express


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης