Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο ευνοϊκό καθεστώς επιστροφής ΦΠΑ και τα τουριστικά σκάφη

9 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Eπεκτείνεται και στις περιπτώσεις αγοράς τουριστικών σκαφών (τα οποία έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο) το ευνοϊκό καθεστώς επιστροφής ΦΠΑ το οποίο...
Eπεκτείνεται και στις περιπτώσεις αγοράς τουριστικών σκαφών (τα οποία έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο) το ευνοϊκό καθεστώς επιστροφής ΦΠΑ το οποίο ισχύει για τα αλιευτικά σκάφη. Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αντώνη Μπέζα (ΠΟΛ. 1021) επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 6 α της απόφασης Π.8271/4879/ΠΟΛ. 366/18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88) και στα τουριστικά σκάφη, με την υπΆ αρ. 1013954/308/97/0014 (ΠΟΛ. 1021) απόφασή του.

Η πρώτη απόφαση είχε εκδοθεί προς επίλυση του προβλήματος που είχε προκύψει με την επιστροφή του ΦΠΑ για αγορά αλιευτικού σκάφους στην περίπτωση που κάποιος αγόραζε ξεχωριστά το κύτος του σκάφους μαζί με την υπερκατασκευή του και ξεχωριστά τη μηχανή του. Με την απόφαση προβλεπόταν η επιστροφή του συνόλου του ΦΠΑ που αναλογούσε στην αγορά του κύτους του σκάφους και την αγορά της μηχανής, εσωλέμβιας ή εξωλέμβιας.

Με την επέκτασή της το ίδιο καθεστώς επιβάλλεται και σε όσους μπαίνοντας στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου αγοράζουν ξεχωριστά το κύτος του τουριστικού και της μηχανής από διαφορετικό προμηθευτή.
Πηγή express

Σχετική Απόφαση
ΠΟΛ. 1021/05.02.07
Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 6 α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν.2743/1999, όπως ισχύει (πρώην ν.438/1976)


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης