Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής

9 Φεβρουάριος 2007
  • Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) προχώρησε τον Ιανουάριο σε 1.287 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 2.290...
Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) προχώρησε τον Ιανουάριο σε 1.287 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 2.290 παραβάσεις σε 484 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 38%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.969.940 ευρώ.

Επίσης, διαπιστώθηκε και καταλογίστηκε μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 6.301.020 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 22.237.976 ευρώ για 2.956 περιπτώσεις με εικονικά και πλαστά τιμολόγια. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις στη διακίνηση 410.630 λίτρων πετρελαιοειδών και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 615.945 ευρώ. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για το σύνολο των περιπτώσεων ανέρχονται σε 31.124.881 ευρώ.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης