Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB παρατείνει την περίοδο δημόσιου σχολιασμού για το έγγραφο προς συζήτηση που αφορά τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας

7 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) παρέτεινε μέχρι τις 4 Μαΐου 2007 την περίοδο δημόσιου σχολιασμού για το έγγραφο προς συζήτηση Επιμετρήσεις Εύλογης Αξίας. Το έγγραφο δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου 2006
Το IASB παρατείνει την περίοδο δημόσιου σχολιασμού για το έγγραφο προς συζήτηση που αφορά τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) παρέτεινε μέχρι τις 4 Μαΐου 2007 την περίοδο δημόσιου σχολιασμού για το έγγραφο προς συζήτηση Επιμετρήσεις Εύλογης Αξίας. Το έγγραφο  δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου 2006. Αρχικά το IASB ζήτησε σχόλια μέχρι τις 2 Απριλίου 2007 (120 ημέρες είναι η συνήθης περίοδος σχολιασμού για τα έγγραφα προς συζήτηση). Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν περισσότερο χρόνο, δεδομένης της σημασίας των ζητημάτων που εγείρονται στο έγγραφο. Το IASB εξέτασε αυτά τα αιτήματα και αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο σχολιασμού.

Έρευνες τύπου:

Mark Byatt, Director of Corporate Communications, IASB

τηλ.: +44 (0)20 7246 6472, email: [email protected]

Τεχνικές έρευνες:

Wayne Upton, Director of Research, IASB

τηλ.: +44 (0)20 7246 6449, email: [email protected]

Jon Nelson, Project Manager, IASB

τηλ.: +44 (0)20 7246 6483, email: [email protected]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ

Σχετικά με το project

To IASB  πρόσθεσε στην ατζέντα του το project για τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας τον Σεπτέμβριο του 2005. Το project περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) του IASB με το αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (US Financial Accounting Standards Board - US FASB). Ο σκοπός αυτού του project είναι η ανάπτυξη ενός απλού συνόλου οδηγιών το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλες τις επιμετρήσεις εύλογης αξίας που απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ - IFRS). Το project Επιμετρήσεις Εύλογης Αξίας δεν αποτελεί μέσο διεύρυνσης της χρήσης της εύλογης αξίας στις οικονομικές αναφορές. Ο σκοπός του είναι μάλλον να κωδικοποιήσει, να διευκρινίσει και να απλοποιήσει τις υπάρχουσες οδηγίες που είναι διάσπαρτες στα ΔΠΧΠ

Mετάφραση Ρένα ΛιπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης