Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακαλούνται οι άδειες των Εγνατία Α.Α.Ε και Le monde Α.Α.Ε

6 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης υπέγραψε σήμερα Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται οι άδειες σύστασης και λειτουργίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε» κ
Ανακαλούνται οι άδειες των Εγνατία Α.Α.Ε και Le monde Α.Α.Ε


Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης υπέγραψε σήμερα Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται οι άδειες σύστασης και λειτουργίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε» και «LE MONDE A.A.E» και δεσμεύονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού των παραπάνω εταιρειών
 
Οι λόγοι για τους οποίους ανακλήθηκε η άδεια σύστασης και λειτουργίας των εν λόγω ασφαλιστικών εταιρειών είναι οι ακόλουθοι:
 
Για την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε λόγω του ότι δεν καταβλήθηκε ποσό ύψους 15.000.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορές του ελέγχου για το περιθώριο φερεγγυότητας και τεχνικού αποθέματος χρήσης 2005
 
Για την εταιρεία LE MONDE Α.Α.Ε. λόγω του ότι δεν καταβλήθηκε ποσό ύψους 5.000.000 ¤ προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορές του ελέγχου για το περιθώριο φερεγγυότητας και τεχνικού αποθέματος χρήσης 2005
 
Κατόπιν των παραπάνω:
Πρώτον: ανακαλείται οριστικά η άδεια σύστασης και λειτουργίας σε όλους της κλάδους των ασφαλιστικής εταιρειών με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε» και «LE MONDE A.A.E»
Δεύτερον: υπάγεται στο επικουρικό κεφάλαιο το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις των ως άνω ασφαλιστικών εταιριών που πηγάζουν από ασφαλιστικές συμβάσεις του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
Τρίτον: την ανάκληση των αδειών τους θα ακολουθήσει η ασφαλιστική εκκαθάριση.
Τέταρτον: ορίζεται επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης με αναπληρωτή στις 2 ασφαλιστικές εταιρείες.
 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου αμέσως μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
 «Το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε και στις δύο ασφαλιστικές εταιρείες το απαραίτητο χρονικό περιθώριο προκειμένου να καταβάλλουν τα απαραίτητα κεφάλαια και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό φερεγγυότητας. Το χρονικό περιθώριο εξαντλήθηκε και παρά τις δημόσιες υποσχέσεις που έδωσαν, τα κεφάλαια ουδέποτε καταβλήθηκαν. Εδώ και τρία χρόνια τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας όσο και εγώ έχουμε κάνει σαφές ότι όποια ασφαλιστική εταιρεία δεν τηρεί την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζει πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και δεν αποζημιώνει έγκαιρα τους ασφαλισμένους της θα τίθενται εκτός ασφαλιστικής αγοράς. Διότι είναι στρατηγική επιλογή η λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς να γίνεται με βάση το τρίπτυχο Αξιοπιστία - Φερεγγυότητα - Γρήγορη Αποζημίωση και να διασφαλίζονται με τρόπο απόλυτο τα συμφέροντα των ασφαλισθέντων. ʼλλος δρόμος για την εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς δεν υπάρχει. »
 
www.kathimerini.gr
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης