Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σύμβαση εργασίας - Ωράριο - Μη εφαρμογή επί προσώπων που κατέχουν θέση εποπτείας

5 Φεβρουάριου 2007
  • Από το άρθρο 2 εδ. α της Διεθνούς Συμβά­σεως Εργασίας της Ουάσιγκτον, που κυρώθηκε με το Ν 2269/1920, προκύπτει, ότι δεν υπόκεινται στις περί χρονικών ορίων διατάξεις του νόμου οι υπάλληλοι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι λόγω των εξαιρετικών προσόντων....
ΑΠ 117/2006

Σύμβαση εργασίας - Ωράριο - Μη εφαρμογή επί προσώπων που κατέχουν θέση εποπτείας
 
Από το άρθρο 2 εδ. α της Διεθνούς Συμβά­σεως Εργασίας της Ουάσιγκτον, που κυρώθηκε με το Ν 2269/1920, προκύπτει, ότι δεν υπόκεινται στις περί χρονικών ορίων διατάξεις του νόμου οι υπάλληλοι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι λόγω των εξαιρετικών προσόντων και της προς αυτούς εμπιστοσύνης του εργοδότη ασκούν καθήκοντα γενικότερης διεύθυνσης των υποθέσεων της επιχείρησης του εργοδότη ή σημαντικού τομέα αυτής κατά τρόπον, ώστε να επηρεάζουν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της επιχειρήσεως και να διακρίνονται σαφώς από τους άλλους υπαλλήλους. Τα πρόσωπα αυτά, αφού δεν υπόκεινται στα ισχύοντα όρια για το χρόνο παροχής της εργασίας, δεν δικαιούνται αμοιβή για προσαυξήσεις, για υπερεργασιακή ή υπερωριακή απασχόληση.
Πηγή ΕπιχείρησηΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης