Επίλυση προβλημάτων στον υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, μετά τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου

Οικονομικές Ειδήσεις

26 Σεπτέμβριος 2014
Taxheaven.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ


Σεπτέμβριος 2014

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά
Ειδικοί επιστήμονες: Θεοδώρα Βούλγαρη, Καλλιόπη Ζούβια

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε μεγάλο αριθμό καταγγελιών σχετικά με τον εσφαλμένο υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ), το οποίο επιβλήθηκε για το έτος 2013 με το ν. 4152/2013.

Από τη διερεύνηση των αναφορών διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετώπιζαν: (α) οι πολίτες που για πρώτη φορά έλαβαν λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με τον εσφαλμένο υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και κατ’ επέκταση του ΕΕΤΑ μετά την 15η Μαΐου 2013, προθεσμία που έθετε ο νόμος για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης λαθών στους αρμόδιους δήμους και (β) οι πολίτες που στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος των ακινήτων τους δεν αναγραφόταν υπολογισμός του ΤΑΠ και συνεπώς ούτε τιμή ζώνης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από τον Νοέμβριο του 2013, με έγγραφά του προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων είχε αναδείξει το ζήτημα στο σύνολό του και είχε ζητήσει στοιχεία για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΕΤΑ στις περιπτώσεις ακινήτων που δεν αναγραφόταν υπολογισμός του ΤΑΠ.

Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2014 επανήλθε με έγγραφό του στο οποίο επεσήμανε ότι, στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται τιμή ζώνης στη βάση υπολογισμού του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), δεν ορίζεται στο νόμο ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου, αλλά εναπόκειται στη Διοίκηση να τον προσδιορίσει με βάση το μέσο όρο των τιμών της δημοτικής ενότητας, του δήμου ή του νομού. Επίσης, σημείωσε ότι το γεγονός αυτό παραβιάζει την αρχή της βεβαιότητας του φόρου και δημιουργεί τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Τέλος, τόνισε ότι παραβιάζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας στις περιπτώσεις όπου: (α) ο φόρος σε ακίνητα της ίδιας περιοχής υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή, (β) ακίνητα απομακρυσμένων περιοχών φορολογούνται με συντελεστή υπολογιζόμενο με το μέσο όρο τιμών ζώνης των κέντρων του νομού και (γ) πολίτες, οι οποίοι αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση του εσφαλμένου υπολογισμού μετά την 15η Μαΐου 2013, χάνουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη διόρθωσή του, αντιμετωπιζόμενοι το ίδιο με όσους είχαν λάβει γνώση του σφάλματος, πριν την ημερομηνία αυτή.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με πρόσφατη απόφασή της (ΠΟΛ.1193/14.8.2014) έδωσε τη δυνατότητα στους υπόχρεους να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση επανυπολογισμού του ΕΕΤΑ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες υπήρχε πραγματική αδυναμία υποβολής αίτησης διόρθωσης στοιχείων στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 15η Μαΐου 2013.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή. 3στόσο, θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα νέας εκκαθάρισης σε όλες τις περιπτώσεις εσφαλμένου υπολογισμού του ΕΕΤΑ, ώστε να μην καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν ποσά που δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως ήδη έχει συμβεί με το ΕΕΤΗΔΕ των ετών 2011 και 2012 σε πολλές περιπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:

Τμήμα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 2131306604