Αποτελέσματα live αναζήτησης

Π.Ο.Ο.Ε.Ε. Ελλάδας - Να καταργηθεί άμεσα ο νέος τρόπος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς υποβολής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 3826627
FAX : 210 3626928
Email: [email protected]

Αρ. πρωτ.: 4
Ημερομηνία: 18-09-2014

Προς
τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γκίκα Χαρδούβελη

Κοινοποίηση:
1. Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη Γεώργιο
2. Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων Σαββαΐδου Αικατερίνη

ΘΕΜΑ: Κατάργηση τον νέου τρόπου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων χρήσης 2014


Κύριε Υπουργέ,

Σε εφαρμογή της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 14 του N.4174/2013 εκδόθηκαν μια σειρά αποφάσεων από τον Γ.Γ.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιήθηκε η διαδικασία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών από την χρήση 2014 και μετά.

Με βάση τις νέες διατάξεις οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν στοιχεία για διασταύρωση για το σύνολο των εσόδων και των αγορών - δαπανών τους από το πρώτο λεπτό ανά παραστατικό.

-Επειδή όσοι Λογιστές- Φοροτεχνικοί , στους οποίους έχει επιφορτιστεί η εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων, προσπάθησαν μέχρι σήμερα να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές, διαπίστωσαν ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία ως προς την εφαρμογή τους, -Επειδή οι πλήρεις οδηγίες για το νέο τρόπο υποβολής δόθηκαν στις 17-3-2014 με την ΠΟΛ.1078/17.3.2014, με αποτέλεσμα πάρα πολλές εγγραφές που είχαν γίνει για το πρώτο τρίμηνο του 2014 να μην είναι σύμφωνες με τη νέα λογική λειτουργίας των λογιστικών και εμπορικών προγραμμάτων-εφαρμογών των επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων

-Επειδή η ανεύρεση και διόρθωση αυτών των εγγραφών απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο, ιδιαίτερα όταν καλούμαστε να διορθώσουμε ακόμη και διαφορές της τάξης του ενός και δύο λεπτών του ευρώ στην αντιπαράθεση μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις,

-Επειδή πολλά από τα παραστατικά των επιχειρήσεων παραλαμβάνονται και καταχωρούνται στα βιβλία τους σε διαφορετικούς μήνες από τον μήνα έκδοσής τους δημιουργεί πρόβλημα στην αντιπαράθεση μεταξύ εκδότη και λήπτη αυτών,

-Επειδή στις καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και πολλές επουσιώδεις πληροφορίες,

-Επειδή η κάθε μία επιχείρηση δεν έχει την ευχέρεια να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση πότε έκανε διακοπή εργασιών ένας πελάτης της ώστε να είναι προετοιμασμένη να υποβάλλει ανά μήνα αντί για τρίμηνο τις καταστάσεις.

-Επειδή, τέλος, οι ελληνικές επιχειρήσεις περιμένουν από εσάς με κάθε τρόπο να μειώσετε τις λειτουργικές τους δαπάνες καταργώντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

Ζητάμε

Α. Να καταργηθεί άμεσα ο νέος τρόπος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και για την χρήση 2014 να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς υποβολής όπως για την χρήση 2013.

Β. Να συσταθεί επιτροπή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή προτάσεων να προκύψει το νέο σύστημα με το οποίο θα υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Στην ανωτέρω επιτροπή επιθυμούμε να συμμετάσχουμε για να υποβάλλουμε ουσιαστικές και πρακτικά εφικτές προτάσεις.


Με Τιμή,

Ο Πρόεδρος
Κούκουνας Κωνσταντίνος

Ο Γ. Γραμματέας
Λογοθέτης Δημήτρης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης