Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ξεκαθαρίζουν οι εκπιπτόμενες δαπάνες

29 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • «Φρένο» στην αυθαιρεσία των ελεγκτικών οργάνων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών επικαιροποιώντας μέσα στον Φεβρουάριο τη λίστα με τις επαγγελματικές δαπάνες που θα αναγνωρίζει η εφορία ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.....
«Φρένο» στην αυθαιρεσία των ελεγκτικών οργάνων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών επικαιροποιώντας μέσα στον Φεβρουάριο τη λίστα με τις επαγγελματικές δαπάνες που θα αναγνωρίζει η εφορία ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, ο κατάλογος των δαπανών θα εμπλουτιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες του «Κ», με περισσότερες από 40 νέες κατηγορίες δαπανών που αποτελούσαν μέχρι σήμερα σημείο τριβής των φορολογικών αρχών με τους ελεγχόμενους. Πρόκειται για δαπάνες οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς η αναγνώρισή τους εναπόκειτο στην καλή διάθεση των φορολογικών αρχών χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο. Ακριβώς για τον λόγο αυτό πολλές επιχειρήσεις είχαν προσφύγει από την περασμένη άνοιξη στην αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών ζητώντας την αναγνώρισή τους ως επαγγελματικές. Η Επιτροπή, στην οποία πρόεδρος είναι ο καθ. κ. Ν. Τάτσος, ικανοποίησε το αίτημα αυτό με αποτέλεσμα να θεωρούνται πλέον εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.


Για την αναγνώρισή τους λήφθηκαν υπόψη, πέραν των άλλων, και οι σχετικές αποφάσεις που έχουν προκύψει μέσα από διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία. Στη συγκεκριμένη απόφαση, που ολοκληρώνεται το αμέσως προσεχές διάστημα, θα αναφέρεται ρητά ότι η αναγνώριση της έκπτωσης των δαπανών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα αυτό από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, προκειμένου να κατοχυρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο ελεγκτές και ελεγχόμενοι και να περιορισθούν τα περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προχωρούν άμεσα στην επικαιροποίηση και δεύτερης λίστας με τις δαπάνες εκείνες που δεν θα αναγνωρίζονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ακόμα κι όταν δικαιολογούνται από τη φύση του επαγγέλματος. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2005 η Επιτροπή είχε απορρίψει 140 περίπου δαπάνες, μέρος των οποίων αναμένεται να γίνουν πλέον αποδεκτές μετά τις αντιδράσεις των επαγγελματιών. Μεταξύ αυτών που απορρίφθηκαν τότε ήταν: Αποδοχές εργαζομένων άνευ καταβολής ή βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών, μισθός λογιστή αν δεν έχει υπογράψει τη δήλωση εισοδήματος της εταιρείας, απολαβές εταίρων ανασφάλιστων, φόροι ή πρόστιμα ή πρόσθετοι φόροι ή τέλη ή δικαιώματα καταβληθέντα στο Δημόσιο, δωρεές ακινήτων στο Δημόσιο από 1.1.2003 και μετά, αποδοχές προσωπικού επιδοτούμενες από ΟΑΕΔ κατά το ποσοστό της επιδότησης κ.ά. Βεβαίως εκτός λίστας θα παραμείνουν ακόμη και μετά την επικαιροποίηση αρκετές δαπάνες, με τις επιχειρήσεις να διατηρούν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν την απόρριψή τους κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους.

Royalties
Από τις βασικότερες πάντως εκκρεμότητες εξακολουθεί να αποτελεί η αναγνώριση των royalties μετά μάλιστα την αναβολή από το υπουργείο Οικονομικών της υποχρέωσης υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών αιτήσεων, που αφορούν στην έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η Επιτροπή δεν προλαβαίνει να επιληφθεί μέχρι σήμερα των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί από τις επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2005 και 2006 με αποτέλεσμα να μην έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις.
Ετσι, αναμένεται νεότερη διαταγή με την οποία οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις που θα αφορούν δαπάνες της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του 2007 και μετά.
Υπενθυμίζεται ότι για την έγκριση της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των αποζημιώσεων ή των δικαιωμάτων που καταβάλλουν σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων ή των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, αναδιοργάνωσης κλπ., οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο υπουργείο Οικονομικών το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι πιο πάνω δαπάνες, σχετική αίτηση.

Λογιστικές διαφορές
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τακτική επικαιροποίηση του καταλόγου με τις εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες, αποτελεί πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου με στόχο την αντικειμενικοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών. Και αυτό γιατί η λίστα που εφαρμόζεται σήμερα απέχει σημαντικά από τα δεδομένα της αγοράς, ενώ η ίδια η δομή της αφήνει σημαντικά περιθώρια παρερμηνειών, οι οποίες οδηγούν αρκετές φορές επιχειρήσεις και ελεγκτές σε συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με μελέτη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το «τιμολόγιο» εξαγοράς του λευκού φορολογικού μητρώου κυμαίνεται από 0,5% - 2% επί του καθαρού τζίρου, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και το είδος της δραστηριότητάς τους. Πρόκειται για ένα ποσό τεχνητών λογιστικών διαφορών, οι οποίες κάτω από την εξυπηρετική νομιμοφάνεια του διοικητικού συμβιβασμού, βοηθούν την επιχείρηση να αγοράσει, κατά το κοινώς λεγόμενο, την ησυχία της.

Συνεχής επικαιροποίηση
Σημειώνεται ότι το υπουργείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων με τον υπουργό Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη να έχει πάρει προσωπικά το θέμα της φοροδιαφυγής επιμένοντας στην αλλαγή νοοτροπίας. Παράλληλα, ο κ. Αλογοσκούφης θεωρεί ότι η αδιαφάνεια στις ελεγκτικές διαδικασίες λειτουργεί επιβαρυντικά προς την επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργεί μεγάλες αβεβαιότητες και πιέσεις από ορισμένους ελεγκτές. Για τον λόγο αυτό άλλωστε όταν είχε πρωτοανακοινωθεί η λίστα με τις εκπιπτόμενες δαπάνες, είχε αποφασισθεί η τακτική επικαιροποίησή της κάθε άνοιξη, κάτι ωστόσο που δεν έγινε μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι τα αιτήματα των επαγγελματιών είχαν στην κυριολεξία κατακλύσει τα γραφεία της Επιτροπής. Μετά την προχθεσινή κήρυξη του πολέμου κατά της φοροδιαφυγής από τον ίδιο τον κ. Αλογοσκούφη, το υπουργείο Οικονομικών εντάσσει νέες δαπάνες στη λίστα, επιχειρώντας να ελαχιστοποιήσει τις τριβές φορολογουμένων και ελεγκτικών αρχών και παράλληλα δίνει το «καλό παράδειγμα» για την αλλαγή νοοτροπίας.

Διαδικασία αναγνώρισης δαπανών
Σημειώνεται ότι η διαδικασία της επικαιροποίησης, όπως τουλάχιστον υπογραμμίζουν παράγοντες του υπουργείου, θα είναι στο εξής διαρκής και κάθε επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει επισήμως τα αιτήματά της.
Συγκεκριμένα:
- Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή η επαγγελματική ένωση στην οποία αυτή ανήκει ή η ελεγκτική υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει σχετικό ερώτημα στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία με τη σειρά της το εισάγει προς συζήτηση στην Επιτροπή. Η εισαγωγή αυτή μπορεί να συνοδεύεται και με έγγραφη άποψη της εν λόγω υπηρεσίας για την αναγνώριση ή μη της συγκεκριμένης κάθε φορά δαπάνης. Το πόρισμα της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της πιο πάνω Απόφασης.
- Η Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη και να αποφασίσει για την προσθήκη ή την αφαίρεση των δαπανών, μπορεί να ζητεί οποιοδήποτε έγγραφο, δικαιολογητικό, κ.λπ., καθώς και πληροφορία ή διευκρίνιση. Επίσης, μπορεί να αποστέλλει το ερώτημα στην αρμόδια κάθε φορά δημόσια οικονομική υπηρεσία, προκειμένου αυτή με τη σειρά της να εξετάσει τα αναφερόμενα στο ερώτημα πραγματικά περιστατικά, ενημερώνοντας εγγράφως στη συνέχεια την Επιτροπή.
Παράλληλα, η Επιτροπή, σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για συγκεκριμένη δαπάνη, μπορεί να ζητεί από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, τη σύνταξη από την τελευταία ερωτήματος προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της δαπάνης αυτής.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης