Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βιβλία μέσω Τaxis θα τηρούν οι επαγγελματίες

29 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Πρόγραμμα για ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων θέτει σε εφαρμογή από φέτος η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων....
Βιβλία μέσω Τaxis θα τηρούν οι επαγγελματίες

Πρόγραμμα για ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων θέτει σε εφαρμογή από φέτος η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων


Βιβλία απευθείας στο Taxis θα μπορούν να τηρούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πρόκειται για μια ακόμη ηλεκτρονική υπηρεσία που ετοιμάζεται να θέσει εντός του έτους σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών, η οποία εκτός από τους φορολογουμένους, θα διευκολύνει και την Εφορία για την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και ελέγχων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει αρχίσει ήδη η κατασκευή της ηλεκτρονικής υποδομής για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία θα αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζεται εντός του 2007. Με βάση τον σχεδιασμό, η νέα υπηρεσία θα παρέχεται σε πρώτη φάση πιλοτικά, θα είναι προαιρετική και θα απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας (μικρομεσαίους).

Με εγγραφή και κωδικούς

Οι μικρομεσαίοι που θα κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας - θα παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) - θα έχουν τη δυνατότητα να τηρούν το βιβλίο εσόδων και εξόδων τους απευθείας στο Taxis. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν είναι πιστοποιημένοι στο Taxis, θα πρέπει να κάνουν την ειδική εγγραφή και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης. Στη συνέχεια θα εισέρχονται στην υπηρεσία πληκτρολογώντας τους κωδικούς τους και ανά τακτά χρονικά χρονικά διαστήματα θα συμπληρώνουν τα στοιχεία με τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποίησαν (αξία αγοράς, στοιχεία πωλητή κ.λπ.). Επίσης θα συμπληρώνουν και τα στοιχεία με τις πωλήσεις τους αλλά και τις εισπράξεις από την παροχή υπηρεσιών (ποσά που εισπράχθηκαν, στοιχεία πελατών κ.λπ.).

Ηλεκτρονική υποστήριξη

Το σύστημα θα τους παρέχει συνεχή ηλεκτρονική πληροφόρηση και υποστήριξη προκειμένου να αποφεύγονται οι λανθασμένες εγγραφές. Για παράδειγμα, αν ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα τηρεί ηλεκτρονικά τα βιβλία του απευθείας στο Taxis συμπληρώσει έναν λανθασμένο ή ανύπαρκτο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του πελάτη ή του προμηθευτή του, το σύστημα δεν θα δέχεται την εγγραφή και θα τον καλεί να διορθώσει το λάθος. Παράλληλα, το σύστημα θα κάνει αυτομάτως τις αθροίσεις που απαιτούνται και θα διευκολύνει τον φορολογούμενο προκειμένου να συμπληρώσει άλλες δηλώσεις, όπως είναι η δήλωση Ε3, οι περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1. Η διευκόλυνση θα γίνεται με τη μεταφορά των σχετικών ποσών που προκύτπουν από το βιβλίο εσόδων και εξόδων στα υπόλοιπα έντυπα δηλώσεων.

Χαρτί, τέλος

Όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν να τηρούν τα βιβλία τους απευθείας στο Taxis δεν θα είναι αναγκασμένοι να τηρούν και αντίστοιχα βιβλία σε φυσική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση θεώρησης νέων βιβλίων ούτε και φύλαξή τους στον χώρο της επιχείρησης ή της έδρας του ελεύθερου επαγγελματία. Ωστόσο, ο φορολογούμενος θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τις αποδείξεις και τα τιμολόγια από τις αγορές του προκειμένου να τις επιδεικνύει κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Έλεγχοι

Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα είναι και ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την περιστολή της φοροδιαφυγής μέσω της διενέργειας διασταυρώσεων και ελέγχων. Ειδικότερα, οι ελεγκτές θα μπορούν να διενεργούν φορολογικό έλεγχο εξ αποστάσεως και χωρίς να επισκεφθούν την έδρα του φορολογουμένου. Επιπλέον, η Εφορία θα έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει συνεχώς τις δαπάνες και τα εισοδήματα των φορολογουμένων προκειμένου να εντοπίζει φούσκωμα δαπανών ή απόκρυψη εσόδων. Αν και η νέα υπηρεσία θα παρέχεται αρχικά σε προαιρετική και πιλοτική βάση, στόχος του υπουργείου είναι σταδιακά να γίνει υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο στόχος αυτός δεν είναι άσχετος και με την πεποίθηση του υπουργείου ότι η μεγαλύτερη εστία φοροδιαφυγής εντοπίζεται στον χώρο των μικρομεσαίων. Η τήρηση αποκλειστικά ηλεκτρονικών βιβλίων, όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου, θα κάνει τη ζωή όσων αποκρύπτουν εισοδήματα δυσκολότερη.

Πληρωμή φόρων με κάρτα

Εκτός από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή και μια σειρά άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών που στοχεύουν στη διευκόλυνση των φορολογουμένων. Για παράδειγμα, εντός του 2007 θα είναι εφικτή η πληρωμή όλων των φόρων με πιστωτική κάρτα μέσω του Ίντερνετ.
Πηγή Τα νέα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης