Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η IFRIC ζητά Συντάκτες - Ελεγκτές ΔΠΧΠ

29 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Οι Θεματοφύλακες της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) δέχονται αιτήσεις από κατάλληλους υποψηφίους για την πλήρωση τεσσάρων κενών θέσεων στην Διεθνή Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC).....
Η IFRIC ζητά Συντάκτες - Ελεγκτές ΔΠΧΠ

Οι Θεματοφύλακες της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) δέχονται αιτήσεις από κατάλληλους υποψηφίους για την πλήρωση τεσσάρων κενών θέσεων στην Διεθνή Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC).

Η IFRIC είναι το ερμηνευτικό σώμα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και αποτελείται από 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου υπό την χωρίς δικαίωμα ψήφου προεδρία  του  Robert Garnett, μέλους του IASB. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Οργάνωσης του IASB, ο ρόλος της IFRIC είναι να εξηγεί την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ώστε να εξασφαλίζει συνεπείς λογιστικές πρακτικές σε ολόκληρο τον κόσμο και να παρέχει έγκαιρες οδηγίες σε θέματα χρηματοοικονομικών αναφορών, στα οποία δεν αναφέρονται συγκεκριμένα τα ΔΠΧΠ.

Όταν θα πραγματοποιούν αυτούς τους διορισμούς, οι Θεματοφύλακες θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα του υποψήφιου να αναγνωρίζει και να πραγματεύεται θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή των ΔΠΧΠ. Οι Θεματοφύλακες ζητούν δύο άτομα με εμπειρία σε υψηλόβαθμη θέση διεθνούς λογιστικής εταιρίας και δύο άτομα από την εταιρική κοινότητα που να είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (financial accounts) σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Οι Θεματοφύλακες θα διορίσουν τέσσερα μέλη στην IFRIC, τα οποία θα  υπηρετήσουν για μία περίοδο που θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2010. Τα μέλη μπορούν να επαναδιοριστούν. Τα μέλη αναμένεται να παρακολουθούν  συνεδριάσεις εξήντα δύο περίπου ημερών ετησίως, οι οποίες θα γίνονται στο Λονδίνο. Τα μέλη είναι άμισθα, όμως το Ίδρυμα IASC  θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού των μελών για εργασίες της IFRIC.

Μετάφραση Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης