Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια Διαβούλευση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).

11 Σεπτέμβριος 2014
Η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας και ενημέρωσης , θέτει σε δημόσια διαβούλευση προ-σχέδιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) μέχρι 15/10/2014, προκειμένου να εκφραστούν απόψεις- σχόλια-παρατηρήσεις που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, προς όφελος τόσο του Οργανισμού όσο και των ασφαλισμένων του.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης