Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση των προστίμων στις λαϊκές αγορές

11 Σεπτέμβριος 2014
Σε σημαντική άμβλυνση των προστίμων για ορισμένες, παραβάσεις στις λαϊκές αγορές προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ικανοποιώντας το αίτημα του κλάδου, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Η ανακοίνωση


οι Ομοσπονδίες μετά από συνεχείς συναντήσεις με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιακουμάτο σε πνεύμα συνεργασίας
και κατανοώντας το Δίκαιο των Αιτημάτων μας (σε αντίθεση με την προηγούμενη πολιτική Ηγεσία του Υπ. Ανάπτυξης) ΠΕΤΥΧΑΜΕ να ΜΕΙΩΘΟΥΝ τα ΠΡΟΣΤΙΜΑ
του άρθρου 32 του Ν. 4264|2014 σύμφωνα με την Απόφαση Α2-797|14.

 

Α/Α

Αφορά Λαϊκές Αγορές

Ποσό Προστίμου

1

α) Έλλειψη άδειας

5.000 ευρώ

β) Μη κατοχή αδείας την στιγμή του ελέγχου
Αν ο ελεγχόμενος ισχυριστεί ότι κατέχει άδεια αλλά δεν έχει μαζί του εκείνη την στιγμή, τότε ο ελεγχόμενος αναγράφει στο πεδίο των απόψεων ελεγχόμενου “ότι κατέχει άδεια και θα την προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός 2 εργάσιμων ημερών”

Ήταν
1000 ευρώ

2

Πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια
Αδήλωτα προϊόντα

ήταν 2.000 € μειώθηκε σε

1.000 ευρώ

3

Αυθαίρετη αλλαγή χώρου

ήταν 1.000 € μειώθηκε σε

500 ευρώ

4

Μη τήρηση ωραρίου

ήταν 1.000 € μειώθηκε σε

500 ευρώ

5

Πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου χώρου της Λαϊκής Αγοράς

ήταν 1.000 € μειώθηκε σε

500 ευρώ

6

Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση

ήταν 1.000 € μειώθηκε σε

500 ευρώ

7

Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο παρέμεινε

1.000 ευρώ

8

Μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις
(τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος) παρέμεινε

1.000 ευρώ

9

Έλλειψη ενδείξεων επί της πινακίδας λιανικής πώλησης

(τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος)

500 ευρώ

10

Μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος

ήταν 1.000 ευρώ

2.000 ευρώ

11

Μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας (με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου της άδειας, και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία)

ήταν 1.000 € μειώθηκε σε

700 ευρώ

12

Διάθεση προϊόντων τα οποία

α) Δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις

5.000 ευρώ

β) Συνοδεύονται από παραστατικά παραποιημένα

ήταν 5.000 € μειώθηκε σε

1.000 ευρώ

γ) Συνοδεύονται από παραστατικά με ανακριβή στοιχεία

ήταν 5.000 € μειώθηκε σε

1.000 ευρώ

13

Για με την οποιαδήποτε τρόπο παραποίησης της ζύγισης (ελλειποβάρεια)

5.000 ευρώ

14

Χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών
και ζυγών
, κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων

1.000 ευρώ

& 500 ευρώ

15

Αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου
από αυτόν χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264|14

ήταν 1.000 € μειώθηκε σε

500 ευρώ

16

Πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου
και χώρου Λαϊκής Αγοράς

ήταν 1.000 € μειώθηκε σε

500 ευρώ

 
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης