Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάθεση δηλώσεων ΦΜΑΠ από 5 έως 19 Μαρτίου

25 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Έως και 26 διαφορετικά (ανά περίπτωση) δικαιολογητικά θα πρέπει να συνυποβάλουν με τις δηλώσεις του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, για το 2007, οι υπόχρεοι από τις 5 Μαρτίου, οπότε αρχίζουν να εκπνέουν οι προθεσμίες για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, ...

Έως και 26 διαφορετικά (ανά περίπτωση) δικαιολογητικά θα πρέπει να συνυποβάλουν με τις δηλώσεις του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, για το 2007, οι υπόχρεοι από τις 5 Μαρτίου, οπότε αρχίζουν να εκπνέουν οι προθεσμίες για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, οι δηλώσεις θα υποβληθούν από 5 έως 19 Μαρτίου (αναλόγως λήγοντος ψηφίου ΑΦΜ), προκειμένου για νομικά πρόσωπα και από 4 έως 18 Ιουνίου για φυσικά πρόσωπα.
Σε εκκρεμότητα ωστόσο παραμένει το θέμα των τιμών επί των οποίων θα υπολογιστεί ο ΦΜΑΠ, καθώς ναι μεν θα ληφθούν ως βάση οι αντικειμενικές αξίες του 2001 (όπως συνέβη και πέρυσι άλλωστε) όμως δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο συντελεστής προσαύξησης των τιμών αυτών.

Η δήλωση ΦΜΑΠ υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο, ενώ δεν υποχρεούται ο φορολογούμενος σε υποβολή πιστοποιητικών εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας πριν από κάθε μείωσή της είναι μικρότερη από το αφορολόγητο όριο. Ακόμη, δεν απαιτείται η συνυποβολή των εντύπων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων (1 – 5, Κ1 – Κ9, και Α.Α. ΓΗΣ).

Αναφορικά με τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα αυτές είναι αναλόγως του λήγοντος ψηφίου ΑΦΜ οι εξής:1: 4/6 2: 5/6 3: 6/6 4: 7/6 5: 8/6 6: 11/6 7: 12/6 8: 13/6 9: 14/6 10-50: 15/6 60-00: 18/6.

Για τα νομικά πρόσωπα οι προθεσμίες είναι οι ακόλουθες: 1: 5/3 2: 6/3 3: 7/3 4:8/3 5: 9/3 6: 12/3 7: 13/3 8: 14/3 9: 15/3 10-50:16/3 60-00:19/3.
Πηγή expressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης