Διευκρινίσεις για την υποβολή των δηλώσεων Ειδικού Φόρου Ακινήτων και ΦΜΑΠ οικ. ετους 2007

Οικονομικές Ειδήσεις

24 Ιανουάριος 2007
Διευκρινίσεις για την υποβολή των δηλώσεων Ειδικού φόρου ακινήτων και ΦΜΑΠ οικ. ετους 2007 έδωσε το υπουργείο με δύο νέες εγκυκλίους... Taxheaven.gr

Με την εγκύκλιοΠΟΛ 1009 το υπουργείο Οικονομικών καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2007 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

Mε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1010, το υπουργείο Οικονομικών καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2007 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.