Αποτελέσματα live αναζήτησης

40μελής επιτροπή για τη «νέα» απελευθέρωση επαγγελμάτων

1 Σεπτέμβριου 2014 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 10 λεπτά

Μία 40μελής επιτροπή που περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλα τα αρμόδια υπουργεία – γραμματείες θα πρέπει να καταγράψει ένα προς ένα τα εκατοντάδες επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υπηρεσιών, να αποτιμήσει αν «απελευθερώθηκαν», να μετρήσει αν υπάρχουν «εμπόδια» και με βάση την διεθνή πρακτική να προτείνει νέο γύρο απελευθερώσεων.

Δείτε την 40μελή επιτροπή και τις εργασίες που θα αναλάβει.

1. Γεώργιο Μανωλά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Μητροπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

2. Κυριακούλα Σπανοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Aναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Παραγωγής της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

3. Αλέξανδρο Κατσιμήχα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Τριτογενούς Παραγωγής της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

4. Αικατερίνη Παπανδρεοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων, με βαθμό Β΄, που υπηρετεί στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

5. Στυλιανή Μπαντέκα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

6. Στυλιανό Καραγιάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών, με βαθμό Γ΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου, της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

7. Χαρά Σκολαρίκου, Πληρεξούσιο Υπουργό Β', Προσωπάρχη της Διεύθυνσης ΣΤ1 Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής
Διεύθυνσης Προσωπικού Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλος.

8. Αλεξία Καραναγνώστη, Λοχαγό (ΣΔΓ), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως μέλος.

9. Κωνσταντίνο Γαλάνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Γεωργακοπούλου υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση .

10. Μιχαήλ Συνοδινό, μετακλητό διοικητικό υπάλληλο, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου Υπουργού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως μέλος.

11. Χρήστο Μπανό, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού , Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Χαιμαντά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποδομής Εσωτερικής Αγοράς της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης .

12. Σοφία Λεβέντη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης της Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ρασσιά, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Γ΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

13. Νικόλαο Παπαθανασόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Ζακούλα υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

14. Μάριο Κωστάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλος.

15. Πελοπίδα Τσερέπα, Ειδικό Συνεργάτη-Δικηγόρο που υπηρετεί στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλος

16. Τρύφωνα Ζαχαρόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Βαλεργάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ίδιου βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Υγρού Στίβου και Βαρέων Αθλημάτων, της ίδιας Διεύθυνσης.

17. Νικόλαο Άρχοντα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Αλιφέρη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

18. Αναστασία Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος.

19. Πέτρο Γιαννουλάτο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού , Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος.

20. Σταυρούλα Κόκκιζα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος.

21. Ευγενία Πάττα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιπών Επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος.

22. Αθηνά Διακουμάκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευσταθία Μουλοπούλου, υπάλληλο του ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγγελμάτων, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

23. Κωνσταντίνο Αγραπιδά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως μέλος.

24. Σταυρούλα Ρουσοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγικής, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Παιδιών και Εφήβων της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ολυμπία Γλυκιώτη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄, της ίδιας Διεύθυνσης.

25. Βασίλειο Μπεκούλη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ6 Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Β΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εποπτευομένων Γεωργικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος.

26. Αθανάσιο Κουτσονίκα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Δ΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

27. Ασπασία Γκουρβέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Γ΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

28. Παναγιώτη Παπασπηλιώπουλο, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Δ΄ που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

29. Θάλεια Ξηρομερίτου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

30. Αλέξανδρο Κουλίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος.

31. Αικατερίνη Τσαγκαράκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ6 Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ζαφειράτο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Μηχανικών, ίδιου βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Μεταλλευτικών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου, της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

32. Διαμάντω Ζάβρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Πασχαλίνα Σιστάνη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

33. Ανδρέα Χαμουζά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, που υπηρετεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αθανασόπουλο, Αστυνομικό Διευθυντή, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

34. Αλέξιο Ρούκο, Πυραγό, που υπηρετεί στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Τσιλογιάννη, Πυραγό, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

35. Σμαράγδα Δανιά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος.

36. Αγγελική Μιχαλοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Γ΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κωστοπούλου, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Δ΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Πολιτικής της ίδιας Διεύθυνσης.

37. Αικατερίνη Αργυρακοπούλου, Υποπλοίαρχο Λ.Σ. που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Κηποσόγλου, Πλωτάρχη Λ.Σ., που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

38. Ιωάννη Κολαξή, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως μέλος.

39. Ευάγγελο Βαλμά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας και Διακίνησης Τύπου της Διεύθυνσης Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Φούκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, ίδιου βαθμού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

40. Αγαπούλα Κώτση, Ερευνήτρια Α΄ Τάξεως, που υπηρετεί στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ρωξάνη Καραγιάννη, Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Άννα Σεϊμένη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, που υπηρετεί στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Κωνσταντία Παπαδοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Γενική Διεύθυνση.

Δ. Έργο της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την Ενωσιακή νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, θα είναι:

- Η σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου/ Γενικής Γραμματείας καθώς και η καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας.

- Η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών/προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων /οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

- Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των δυσανάλογων περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Επίσης η εν λόγω Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια του έργου της :

- Θα έχει την δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες σε θέματα λειτουργίας των επαγγελμάτων και των σχετικών αγορών, για πληροφορίες, προτάσεις, διευκρινήσεις κ.λ.π, καθώς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε θέματα αρμοδιοτήτων τους.

- Με απόφαση του Συντονιστή αυτής και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου θα μπορεί να επιμερίζεται σε υποομάδες, οι δε εκπρόσωποι των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών θα συμμετέχουν σε όλες τις ανωτέρω υποομάδες.

Ε. Η διάρκεια λειτουργίας της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσης απόφασης.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο Υπουργείο Οικονομικών, επί της οδού Νίκης 5-7 Σύνταγμα.

Ζ. Στα μέλη της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας δεν οφείλεται για την συμμετοχή τους σ΄αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.


Η σχετική απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης