Αποτελέσματα live αναζήτησης

PROSVASIS AEBE - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

23 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ημέρες Διεξαγωγής:
24-26 & 29-31 Ιανουαρίου 2007
Ώρες Διεξαγωγής:
17:00 - 22:00 (σε group των 25 ατόμων)
Τόπος Διεξαγωγής:
Prosvasis
Γεδεών 2-4 & Μεσογείων 185, (έναντι στάση μετρό Κατεχάκη)
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαδικασίες κατά το στάδιο των εγγραφών κλεισίματος τέλους χρήσης και σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:
Η πρακτική διαδικασία των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού τέλους χρήσεως. Ειδικότερα εξετάζονται:

    * Εργασίες κατάρτισης του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης και σειρά εκτέλεσης αυτών (εγγραφές χρονικής τακτοποίησης των αγορών των κλάδων και των εσόδων)
    * Εγγραφές προσδιορισμού των μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων και κατάρτιση του λογαριασμού 86 «αποτελέσματα χρήσεως»
    * Λειτουργία του λογαριασμού 88 «Αποτελέσματα προς διάθεση», συνεξετάζονται τα κάτωθι θέματα:
     - Τακτικό αποθεματικό (υποχρέωση σχηματισμού του τακτικού αποθεματικού, πως σχηματίζεται
     - Πρώτο μέρισμα για Α.Ε. (πως υπολογίζεται, συναφή διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967)
     - Η εκκαθάριση φόρων - τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου
     - Το άνοιγμα των βιβλίων στη νέα χρήση.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

    * Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ποιος τις καταρτίζει και προθεσμία κατάρτισης τους, ειδικές ρυθμίσεις για τις μικρού μεγέθους εταιρείες, έγκριση οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:

    * Έκθεση διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. (σύνταξη, περιεχόμενο, υπογραφή).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ευθύμιος Χρ. Αναγνώστου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

PROSVASIS
Τηλ.: 210 33 2 2 700, Fax: 210 33 22 799
[email protected]
Γεδεών 2-4 & Μεσογείων 185
Αθήνα, Τ.Κ.: 115 25


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης