Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέοι προϊστάμενοι σε Γενικές Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής

19 Αύγουστου 2014 Σχόλια
Με αποφάσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. Αικατερίνης Σαββαΐδου και του υφ. Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη τοποθετούνται νέοι προϊστάμενοι στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και στη Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής αντίστοιχα, και καθορίζονται οι στόχοι που πρέπει να επιτύχουν όπως:

1. Υλοποίηση των ποσοτικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το έτος 2014.
2. Κατάρτιση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ και των λοιπών στόχων που τίθενται από το Τεχνικό Μνημόνιο και την πολιτική ηγεσία, μέχρι 31/1 εκάστου έτους.
3. Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων για το επόμενο έτος μέχρι 31/10.
4. Υποβολή εκθέσεων απολογισμού ανά εξάμηνο εκάστου έτους και εντός του πρώτου 20ημέρου από τη λήξη του εξαμήνου.
5. Πλήρης υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης έως 1/10.
6. Παρακολούθηση της καταγραφής των λειτουργικών διαδικασιών, βάσει του νέου οργανισμού της ΓΓΔΕ, από τις επιμέρους Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή αυτών στη Διεύθυνση Οργάνωσης εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας της.

Δείτε τις αποφάσεις από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Αριθμ. πρωτ.: Δ2Γ 1117072 ΕΞ 2014/18.8.2014

Αριθ. πρωτ.: Δ2Γ 1117063 ΕΞ 2014/18.8.2014

Αριθμ. πρωτ.: Δ2Γ 1117062 ΕΞ 2014/18.8.2014

Αρ. πρωτ.: Δ2Γ 1117090 ΕΞ 2014/18.8.2014

Αρ. πρωτ: Δ2Γ 1117102 ΕΞ 2014/18.8.2014Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης