Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς επιβαρύνσεων των ξενοδοχείων υπέρ ΟΤΑ

19 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Aλλάζει ο υπολογισμός της καταβολής του Τέλους Παρεπιδημούντων που κατέβαλλαν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των ποσών που απέδιδαν μέχρι σήμερα χωρίς ανταποδοτικά ...

Aλλάζει ο υπολογισμός της καταβολής του Τέλους Παρεπιδημούντων που κατέβαλλαν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των ποσών που απέδιδαν μέχρι σήμερα χωρίς ανταποδοτικά οφέλη.

Σύμφωνα με δέσμευση που έχει λάβει η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων από τον υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς των επιβαρύνσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπέρ ΟΤΑ με την καθιέρωση ενός δικαιότερου συστήματος, που θα έχει σημείο αναφοράς την ανταποδοτικότητα επί των Τελών που καταβάλλονται. Οπως προβλέπει το υπό επεξεργασία σχέδιο μία σειρά Τελών που ισχύουν σήμερα υπέρ ΟΤΑ θα αντικατασταθούν με ένα ενιαίο Τέλος επιτηδεύματος, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ανταποδοτικότητας. Η μονομερής μέχρι σήμερα εισπρακτική λογική θα αντικατασταθεί με ένα μοντέλο ισομερισμού των επιβαρύνσεων. Τομή στο υπό επεξεργασία σχέδιο θεωρείται ο υπολογισμός της καταβολής του Τέλους επί των κερδών των επιχειρήσεων και όχι επί του τζίρου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Το εν λόγω σύστημα από τη μία δεν θα αφαιρέσει έσοδα από τους ΟΤΑ, ενώ από την άλλη θα καταστεί δικαιότερη η κατανομή των επιβαρύνσεων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο που προωθείται θα ωφελήσει τον ξενοδοχειακό κλάδο και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υποχρεούνταν στην καταβολή υπέρογκων ποσών πολλές φορές έχοντας ζημιογόνες χρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της εξέτασης της ανταποδοτικότητας των Τελών που απέδιδαν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούσε μόνιμο αίτημα από την πλευρά των ξενοδόχων. Και αυτό γιατί δεν υπήρχε ποτέ νομοθετική δέσμευση για τους ΟΤΑ προκειμένου να κατευθύνουν τα εισπραχθέντα ποσά προς όφελος του τουριστικού προϊόντος των περιοχών τους. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία θεωρεί απαραίτητη την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ιδιαίτερα εν όψει της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου.

Επιπλέον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και οι Ενώσεις Ξενοδόχων μέλη της, που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, πιστεύουν ότι θα είναι σημαντική η συμβολή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια που επιχειρείται για την ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας εντός και εκτός Ελλάδας των τουριστικών προορισμών της χώρας. Τέλος, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία για σύσταση μόνιμης επιτροπής με συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, της ΕΝΑΕ, της ΚΕΔΚΕ και των φορέων των ξενοδόχων, η οποία θα έχει στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον ξενοδοχειακό κλάδο επί σειράν ετών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100014_18/01/2007_212486


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης