Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον»: Εγκριση επενδυτικών προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

18 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Τις επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Μέλλον» του μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,...

Τις επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Μέλλον» του μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» αφορά στον εκσυγχρονισμό μεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Οι εντασσόμενες προτάσεις θα επιχορηγηθούν με ποσοστό 45-55% του συνολικά εγκριθέντος προϋπολογισμού τους.

Στόχο έχει να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας. "Ομάδα-στόχος" του προγράμματος αυτού είναι οι ανερχόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (15 - 250) που ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

 

Αναλυτικότερα, υποβλήθηκαν 941 επιχειρηματικά σχέδια, με προϋπολογισμό 298 εκατ. ευρώ, από τα οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, διότι κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης, 786 επενδυτικά σχέδια-προτάσεις, δηλαδή ποσοστό 83,5%, και συνολικού προϋπολογισμού 154 εκατ. ευρώ, με συνολική δημόσια δαπάνη 72 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα επενδυτικά σχέδια-προτάσεις, τα 464 αφορούν την περιφέρεια Αττικής και τα 322 την υπόλοιπη περιφέρεια της χώρας.

Το πρόγραμμα


Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού και η απορρόφηση των κεφαλαίων σχεδιάζεται να γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

1. Από 1/-30/7/07 - τακτοποίηση συμβάσεων - υλοποίηση έργου από τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 60%.

2. Από 1/8-31/12/07 - καταβολή ενισχύσεων σε ποσοστό 45 - 50% δηλαδή απορρόφηση 35 - 40 εκατ. ευρώ Στο ίδιο διάστημα υλοποίηση από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του φυσικού αντικειμένου. Στην περίοδο αυτή αναμένεται η ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων του Β΄ κύκλου με καταβολή 5 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

3. Από 1/1 - 30/3/08 - Ολοκλήρωση όλων των έργων.

4. Από 1/1 - 30/6/08 ολοκλήρωση καταβολής των ενισχύσεων, δηλαδή καταβολή και των υπολοίπων 35 - 40 εκατ. ευρώ.


Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης