Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Ε. για την αναστολή των προθεσμιών άσκησης και εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής

8 Αύγουστος 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1β΄ του άρθρου 232 του ψηφισθέντος στις 6.8.2014 σχεδίου νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου. Οι ως άνω διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τις 31/7/2014.

Επομένως, από 1/8/2014 και εφεξής το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου δεν προσμετράται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών.

Μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Δείτε επίσης και το άρθρο μας "Ψηφίστηκε η διάταξη για την αναστολή προθεσμίας των ενδικοφανών προσφυγών"

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης