Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έτοιμος για αναθεώρηση ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών

18 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το όριο, κάτω από το οποίο θα μειωθεί η διοικητική κηδεμονία και εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, αποτελεί βασικό στόχο της αναθεώρησης του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, που ετοιμάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ...

Το όριο, κάτω από το οποίο θα μειωθεί η διοικητική κηδεμονία και εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, αποτελεί βασικό στόχο της αναθεώρησης του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, που ετοιμάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.
Όπως είπε ο υφυπουργός κ. Γιάννης Παπαθανασίου, μιλώντας σε συνέδριο του Σ.Ε.Β και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση διαβούλευσης με τους φορείς, σύντομα θα τους δοθεί ξανά το νέο κείμενο που θα έχει προκύψει από το διάλογο και στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις τους, «ώστε το τελικό κείμενο, το οποίο θα πάει για ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να έχει όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη συναίνεση της αγοράς».

Ο υφυπουργός ανέφερε στην ομιλία του τις προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά και τις παρατηρήσεις που έχουν αποσταλεί κατά την πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης και οι οποίες, όπως επισήμανε, δεν αποτελούν τις οριστικές θέσεις του υπουργείου. Οι οριστικές θέσεις θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά το τέλος και της δεύτερης φάσης της δημόσιας διαβούλευσης.

«Η κυβέρνηση βλέπει την ουσιαστική παρέμβαση που γίνεται στη νομοθεσία για τις ΑΕ σαν μέρος της νέας, σύγχρονης και δυναμικής εικόνας που πρεσβεύει για την οικονομία, μέρος της οποίας είναι το εμπορικό μητρώο, που έχει ψηφισθεί και βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης, η αναμόρφωση του πτωχευτικού δίκαιου, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και το δίκαιο των συγχωνεύσεων που ακολουθεί, σε εφαρμογή και επ ευκαιρία και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, αλλά και με σκοπό ένα ενιαίο δίκαιο συγχωνεύσεων, που να αίρει τα όσα προβλήματα έχει εντοπίσει η νομολογία», είπε ο υφυπουργός.

Σημαντικές προτάσεις της επιτροπής χαρακτήρισε ο υφυπουργός τις εξής:

1.Μείωση της διοικητικής εποπτείας: Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες (αν όχι η μοναδική) του ευρωπαϊκού χώρου, που διατηρεί τη διοικητική κηδεμονία και εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας. Αυτό δεν ανταποκρίνεται πια στις σημερινές ανάγκες και μάλλον αποτελεί αιτία γραφειοκρατικών εμποδίων στη λειτουργία της. Αυτό το οποίο εξετάζεται, είναι το όριο, κάτω από το οποίο θα μειωθεί η διοικητική παρέμβαση.

2.Περισσότερες δυνατότητες και επιλογές για τους μετόχους: Άμεση συνέπεια της μείωσης της διοικητικής παρέμβασης είναι η παροχή περισσότερων δυνατοτήτων οργάνωσης της εταιρείας στη διοίκηση και τους μετόχους. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η παρεχόμενη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται στους ιδρυτές και στους μετόχους να διαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Στο πλαίσιο της αποκωδικοποίησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, όπως είπε ο κ. Παπαθανασίου, η κυβέρνηση εξετάζει με προσοχή και το ζήτημα των δικαιωμάτων μειοψηφίας.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης