Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχετικά με τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α) για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των νομικών προσώπων

7 Αύγουστος 2014
Σχετικά με τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α) για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των νομικών προσώπων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Τις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορα θέματα σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., λανθασμένοι υπολογισμοί, εξωφρενικά ποσά φόρων και άλλα σχετικά. 'Ένα από τα ζητήματα που προβλημάτισε πολλούς συναδέλφους είναι ο τρόπος υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των νομικών προσώπων.

Ας δούμε στο σημείο αυτό τι αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις και συγκεκριμένα η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν.4223/2013:

«[...] 3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ισούται με το πέντε τοις χιλίοις (5%ο). Στην, κατά το προηγούμενο εδάφιο, συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:
α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος,
β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ' της παραγράφου Β.1 και η' της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος,
γ) η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β', ε', στ' και ζ' του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5%ο) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν [...]» .


Όπως είχαμε επισημάνει και σε σχετικό μας άρθρο τον περασμένο Μάιο (Δείτε εδώ), για τα νομικά πρόσωπα έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι τις 14.7.2014 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ε9), η αντίστοιχη ένδειξη για το ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα έτσι ώστε να μην συμπεριληφθεί η αξία αυτών στον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου.

Η σχετική ένδειξη που υπήρχε στην ηλεκτρονική εφαρμογή ήταν η ακόλουθη: 


Οι  κωδικοί αυτοί εμφανίζονται και στην περιουσιακή κατάσταση των νομικών προσώπων αλλά και στο εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τους αντίστοιχους κωδικούς.

4 - Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου για παραγωγή ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Συνεπώς, εάν σε κάποιο ακίνητο νομικού προσώπου που ιδιοχρησιμοποιείται, δεν υπάρχει η ένδειξη 4 κάτω από την στήλη "χρήση οικοπέδου κτίσματος", τότε η αξία αυτού συμπεριλήφθηκε για τον υπολογισμό του  συμπληρωματικού φόρου.

Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοι θα πρέπει να ελέγξουν την ύπαρξη του συγκεκριμένου κωδικού και να προβούν στις ανάλογες διορθώσεις (όταν ανοίξει η εφαρμογή ή όταν γυρίσουν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους) ή να απευθυνθούν στο υπ. Οικ. εάν όντως έχει γίνει λάθος υπολογισμός.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης