Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παράνομη άδεια χρήσης λογισμικού

17 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε στη Βουλή, ο Ν. 2121/93, πλέον επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις χρήσης ή εγκατάστασης πειρατικού λογισμικού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Business ..

Πρόστιμο 1.000 ευρώ θα επιβάλλεται από τούδε και στο εξής για κάθε παράνομη άδεια χρήσης λογισμικού.

Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε στη Βουλή, ο Ν. 2121/93, πλέον επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις χρήσης ή εγκατάστασης πειρατικού λογισμικού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Business Software Alliance, η τροπολογία ψηφίστηκε ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και τη σύμφωνη γνώμη 5 συναρμόδιων υπουργείων.

Η BSA αναφέρει ότι η τροπολογία εντάσσεται στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004. Αναμένει δε ότι η νέα ρύθμιση θα αποτελέσει ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέτρο για την παραβατικότητα που παρατηρείται σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας - προγράμματα Η/Υ και υλικούς φορείς ήχου - ενώ παράλληλα θα αποφέρει σημαντικά δημόσια έσοδα.

Πηγή κέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης