Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στον εισαγγελέα επιχειρήσεις για παράβαση του νόμου περί εκπτώσεων

15 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Συγκεκριμένα, τρεις εμπορικές επιχειρήσεις παραπέμφθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης στον αρμόδιο εισαγγελέα και στην Περιφέρεια Αττικής, επειδή πραγματοποιούσαν εκπτώσεις σε εμπορεύματα ....

Συγκεκριμένα, τρεις εμπορικές επιχειρήσεις παραπέμφθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης στον αρμόδιο εισαγγελέα και στην Περιφέρεια Αττικής, επειδή πραγματοποιούσαν εκπτώσεις σε εμπορεύματα κατά παράβαση του άρθρου 14 του Ν.3377/05, σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 10 του Αγορανομικού Κώδικα (προεκπτώσεις).

Μετά από έλεγχο των ελεγκτικών κλιμακίων διαπιστώθηκε από τις αποδείξεις που είχαν εκδώσει οι επιχειρήσεις, ότι πραγματοποιούσαν εκπτώσεις σε όλα τα είδη και σε όλους τους πελάτες τους κατά παράβαση της νομοθεσίας και γι αυτό το λόγο παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για παράβαση του άρθρου 31 παρ. 10 Α.Κ. και στη Περιφέρεια Αττικής για επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση του άρθρου 14 εδάφιο 1Α του Ν. 3377/05.

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι εξής:

· «Κ.Μ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ», ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ

· «ΓΚΑΡΜΕΝΤΣ ΦΑΣΙΟΝ ΑΕ», ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4, Αθήνα

· «ΤΙΝΑΜΕΛ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ», ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ

Επιπλέον παραπέμπεται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και στη Περιφέρεια Αττικής για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, επειδή προέβη σε αναγγελία προσφορών μέσω ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης σε κυριακάτικες εφημερίδες στις 14/01/2007.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους παραβάτες επιβάλλονται, εκτός των ποινικών κυρώσεων και διοικητικές, δηλαδή πρόστιμο, το οποίο επιβάλει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Το διοικητικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι το 0,5% των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο που επιβάλλεται μπορεί να φτάσει το 3% των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης