Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή του Ε.Ε.Α. για την απώλεια της έκπτωσης των αποδείξεων στις εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 και Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79
Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674
Τηλ.: 210-9609961 Fax: 210-9609964
THE HELLENIC REPUBLIC
ATHENS’ CHAMBER OF TRADESMEN
HEAD OFFICE: 44 Panepistimiou st. and Har. Trikoupi, Athens 10679
Tel:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219

BRANCH: 227, Gounari st Ano Glyfada 166 74
Τel: 210-9609961 Fax: 210-9609964
www.eea.gr [email protected]

Αθήνα, 16/7/2014
Αρ. Πρωτ. 7974/202

Προς:

- Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Γεώργιο Μαυραγάνη

- Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
κα. Αικατερίνη Σαββαΐδου
Καραγιώργη Σερβίας 10
10184 Αθήνα

Κοιν: Πολιτικά κόμματα

ΘΕΜΑ : Απώλεια της έκπτωσης των αποδείξεων στις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Κύριε Υπουργέ,

Ύστερα από την έκδοση της αριθμ. Δ12Α 1103636 ΕΞ 14.7.2014 εγκυκλίου σχετικά με διευκρινίσεις για τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, σας μεταφέρουμε τις διαμαρτυρίες σημαντικής μερίδας λογιστών-φοροτεχνικών μελών μας για την απώλεια της έκπτωσης των αποδείξεων που αντιμετωπίζουν πλέον όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Ήδη σε πολλά λογιστικά γραφεία ένας σημαντικός αριθμός φορολογικών δηλώσεων δεν κατέστη δυνατόν να υποβληθεί εμπρόθεσμα με αποτέλεσμα οι υπόχρεοι να βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνον με την καταβολή πρόσθετου φόρου 1% επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης, αλλά και με την απώλεια της έκπτωσης των αποδείξεων, κάτι το οποίο δεν ίσχυσε κατά το 2013 αφού ο νομοθέτης διόρθωσε την αδικία με την από 11/9/2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προέβλεπε, άρθρο 10 παρ. 4, όπως λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες αγοράς και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος.

Κατά συνέπεια, για λόγους ίσης μεταχείρισης των φορολογουμένων, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 όπως ισχύει, που αφορούν στο οικονομικό έτος 2014, να ληφθούν υπόψη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.


Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης