Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συντονιστικό Όργανο Λογιστών Κρήτης - Αίτημα για παράταση της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5. ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΛΑΣΗΘΙΟΥ


ΚΡΗΤΗ 16/07/2014

Αρ. Πρωτοκόλλου 49

Προς:
- Υπουργό, Αναπληρωτή και Υφυπουργό Οικονομικών
- Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
- Γενικό Διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος

ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση της υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2014


Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρά το ότι έληξε η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2014, μεγάλος αριθμός δηλώσεων δεν έχει υποβληθεί.

Είναι γνωστό ότι και η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών έχει βρεθεί ανακόλουθη με διατάξεις Νόμων και αποφάσεων.

Συγκεκριμένα για το Οικονομικό Έτος 2014 ενώ προβλέπεται διάστημα 5 μηνών υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 2238/1994 άρθρο 62 παρ. 1 λόγω των γνωστών προβλημάτων του συστήματος TAXIS το διάστημα περιορίσθηκε σε διάστημα λιγότερο των τεσσάρων μηνών.

Επίσης με τις τροποποιητικές εμπρόθεσμες το διάστημα από 5 μήνες για τους ίδιους λόγους περιορίσθηκε μόλις στις 7 ημέρες.

Επίσης κατά παράβαση του Άρθρου 62 §1Ε του Ν. 2238/1994 το σύστημα TAXIS απενεργοποιήθηκε για την υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος στις 14/07/2014 και ώρα 24:00 ενώ θα έπρεπε να απενεργοποιηθεί την 08:00 π.μ. την 15/07/2014 ως το παραπάνω άρθρο ορίζει.

Για όλους αυτούς τους λόγους και προκειμένου οι σχέσεις κράτους – πολίτη να βρεθεί στη σωστή της διάσταση ζητούμε να παραμείνει ανοιχτό το σύστημα και οι υποβαλλόμενες δηλώσεις αρχικές και συμπληρωματικές, να θεωρούνται εμπρόθεσμες έως 31/07/2014, που είναι και η τελευταία ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης του Φόρου Εισοδήματος.


Με εκτίμηση

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης