Έτοιμη προς διάθεση είναι η νέα έκδοση Express Φ.Π.Α. ver. 2.02 που εκτός των νέων εντύπων για φέτος

Επιχειρήσεων Νέα

12 Ιανουάριος 2007
Έτοιμη προς διάθεση είναι η νέα έκδοση Express Φ.Π.Α. ver. 2.02 που εκτός των νέων εντύπων που θα υποβάλει ο λογιστής για φέτος περιέχει και δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης των περιοδικών ΦΠΑ στο taxisnet. Στην εφαρμογή .... Taxheaven.gr

Έτοιμη προς διάθεση είναι η νέα έκδοση Express Φ.Π.Α. ver. 2.02 που εκτός των νέων εντύπων που θα υποβάλει ο λογιστής για φέτος περιέχει και δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης των περιοδικών ΦΠΑ στο taxisnet. Στην εφαρμογή θα βρείτε τα παρακάτω ενημέρωμενα έντυπα


επιλέξτε τη λέξη εδώ για περισσότερες πληροφορίες με video παρουσίαση ή τη λέξη εδώ  για την αναβάθμιση της εφαρμογής.