Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επαναφορά δυνατότητας περαίωσης των ανέλεγκτων διαχειριστικών ετών εώς 31/12/2002 με τις διατάξεις του Ν.3259/2004

10 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Το Δ.Σ. της και η επιστημονική ομάδα της Π. Ε. Φ. Ε, σας καταθέτει την παρακάτω πρόταση, η οποία εάν τύχει της αποδοχής σας δεν θα απαιτηθεί να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΤΕ, γιατί οι φόροι που θα εισπραχθούν θα καλύψουν όλα τα ελλείμματα.....

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8820002, 6948-351478, 210.6124.910, FAX: 210.6140.024
ΠΡΟΣ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:ΑΡΘ.ΠΡΩΤ:91/9-1-2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ: ΑΡΘ.ΠΡΩΤ: 0061/9-1-2007 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΘ.ΠΡΩΤ:49 /9-1-2007
ΥΠΟΥΡΓΟ  κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Α) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΠΕΖΑ
Β) ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΘΕΜΑ: «Επαναφορά δυνατότητας περαίωσης των ανέλεγκτων διαχειριστικών ετών  εώς 31/12/2002 με τις διατάξεις του Ν.3259/2004».

Κύριε Υπουργέ,
       
Το Δ.Σ. της και η επιστημονική ομάδα της Π. Ε. Φ. Ε, σας καταθέτει την παρακάτω πρόταση, η οποία εάν τύχει της αποδοχής σας  δεν θα απαιτηθεί να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΤΕ, γιατί οι φόροι που θα εισπραχθούν θα καλύψουν όλα τα ελλείμματα.

Με το Νόμο 3259/2004 δόθηκε η δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις που είχαν ανέλεγκτες φορολογικά τις χρήσεις έως 31/12/2002 να τις περαιώσουν χωρίς έλεγχο και με λογικά ποσά φόρων.

Κατά τη διάρκεια της ισχύος του Νόμου, ένα μέρος των επιχειρήσεων έλαβαν από τις Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης και περαίωσαν τις ανέλεγκτες χρήσεις καταβάλλοντας τον αναλογούντα φόρο.

Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν έλαβαν το σχετικό εκκαθαριστικό να το συμπληρώσουν και να το υποβάλουν οι ίδιες. Το χρονικό διάστημα όμως που δόθηκε σ’ αυτή την μερίδα των επιχειρήσεων ήταν μικρό σε σχέση με την ισχύ του νόμου. Επίσης πολλοί επιτηδευματίες δεν ήταν ενήμεροι της δυνατότητας που τους παρείχε ο νόμος μ’ αυτή την διαδικασία, ακόμη και πολλές Δ.Ο.Υ. δεν το γνωστοποίησαν στους φορολογουμένους.

Από τις διατάξεις του Νόμου 3259/2004 δεν προβλεπόταν ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτού. Άλλωστε και σε προηγούμενες όμοιες περιπτώσεις περαιώσεων, όπως π.χ. με την ΠΟΛ.1099/1994 έληξε η προθεσμία ισχύς της μετά την περαίωση και της τελευταίας ανέλεγκτης φορολογικής υπόθεσης.

Με την ΑΥΟ αριθ. πρωτ. 1071445/4961/πολ.1105/18-7-2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1045/Τ.Β./22-7-2005) έπαψε η ισχύς του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3259/2004 (δηλαδή η έκδοση σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ.), καθώς και η υποβολή εκκαθαριστικών Σημειωμάτων απ’ ευθείας από τις φορολογούμενες επιχειρήσεις στις 30/9/2005.

Επειδή,

α) πολλές επιχειρήσεις και επιτηδευματίες δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν την δυνατότητα να περαιώσουν  τις ανέλεγκτες χρήσεις έως 31/12/2002,

β)με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ.1105/18-7-2005) δεν καταργήθηκαν όλα τα άρθρα που αφορούν την περαίωση (άρθρα 1 έως 11) του Ν.3259/2004, αλλά μόνο το άρθρο 9 παρ.1 που  αφορά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος, δηλαδή τυπικά και ουσιαστικά ισχύει ακόμη και σήμερα ο Νόμος καθώς και ο τρόπος περαίωσης μ’ αυτή την διαδικασία, χωρίς έλεγχο (άρθρα 1-8 και 10-11) του Ν.3259/2004 και αφού          καταργήθηκε η διαδικασία περαίωσης που όριζε το άρθρο 9 παρ.1, εκκρεμεί πλέον ο  καθορισμός μιας νέας διαδικασίας, με τον ίδιο Νόμο   (ενεργοποίηση) ή με άλλον.

γ) το άρθρο 9 παράγραφο 1 του Ν.3259/2004 καταργήθηκε με Υπουργική απόφαση, για την οποία ο νόμος δεν παρείχε τέτοια εξουσιοδότηση ή τέτοια  δυνατότητα στον τότε αρμόδιο 

Υφυπουργό Οικονομικών Αδάμ Ρεγκούζα, προτείνουμε την επαναφορά της δυνατότητας περαίωσης των ανέλεγκτων διαχειριστικών ετών εώς 31/12/2002 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3259/2004, καθώς και την επέκταση της εώς 31/12/2005.

Εξάλλου το εν λόγω μέτρο εκτός από την διευκόλυνση χιλιάδων επιτηδευματιών θα συμβάλλει και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων σε καιρούς τόσο χαλεπούς, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας.

Στα συρτάρια των Δ.Ο.Υ. όλης της Ελλάδας υπάρχουν έτοιμα εκκαθαριστικά με δισεκατομμύρια ανείσπρακτους φόρους, οι οποίοι μπορεί να εισπραχθούν με ελάχιστο εργασιακό κόστος από τις Δ.Ο.Υ.

Αντί της υιοθέτησης αυτού του μέτρου η Κυβέρνηση αναλώνεται σε παρατάσεις παραγραφής (4η φορά) και επανελέγχους στις περαιωμένες υποθέσεις με την συνάφεια που καθιστούν την πολιτεία ανυπόληπτη.

Επίσης την πιο πάνω ρύθμιση της ενεργοποίησης του Νόμου για περαίωση τον επιβάλουν και οι Συνταγματικές διατάξεις που είναι οι παρακάτω:
• άρθρο 4 § 1: «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου» και με την § 2 «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».Με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, ορίζονται τα ακόλουθα: «Το σύνταγμα επιτάσσει την καθολικότητα της επιβάρυνσης και την ισότητα ταύτης, εξειδικευομένου δια του κατ’ αρχήν βάσει ορισμένης φοροδοτικής ικανότητας καθορισμού του φορολογικού βάρους ............. ΣτΕ 2163/1963, 1059/2002 ομοίως και η 6η Κοινοτική Οδηγία για την «Ομοιόμορφη» Φορολογική Βάση».
Ομοίως με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα Δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
• άρθρο 43 § 2 : «ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων με ειδική εξουσιοδότηση Νόμου και μέσα στα όρια της».
• άρθρο 78 § 4 «το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από την φορολογία ….. δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης».
• άρθρο 93§4 Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν Νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως η συνταγματικότητα του νόμου από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Σχετ. Αποφάσεις ΣτΕ 3195/2000, 1815/2002.
Η μη υιοθέτηση του ως άνω προτεινόμενου μέτρου υπονομεύει την ισότητα, την φορολογική δικαιοσύνη και συμβάλλει στην κατάχρηση εξουσίας, στον αθέμιτο ανταγωνισμό, στην εξαπάτηση, στην δυσαρέσκεια και στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων, αφού ευτελίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και επιτρέπει την αθέμιτη διαπλοκή συμφερόντων.

Κοινή πεποίθηση όλων μας είναι ότι με την συστηματική προσπάθεια προώθησης της συναίνεσης και συνεννόησης μεταξύ του Κράτους και των φορέων (Επιμελητήρια- σωματεία– συνδικαλιστικοί φορείς κλπ) θα μπορέσουν να ανασάνουν πιο ελεύθερα οι επιχειρήσεις με ενίσχυση της διαφάνειας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και να μην το καταδυναστεύει η υποψία  της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας προς  τον φορολογούμενο πολίτη. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι τέτοιας μορφής «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» ως προς τα φορολογικά βάρη δεν μπορεί να δημιουργήσει φορολογική συνείδηση στην Χώρα μας. Αν αυτό συμβαίνει η φορολογία θα είναι συνώνυμη της ΛΗΣΤΕΙΑΣ  και η φοροδιαφυγή θα γίνει ένα είδος «άμυνας» του Πολίτη κατά του ανήθικου και άδικου Κράτους.

Πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε την θετική σας απάντηση.


                                                                            Μετά τιμής
                                                                             Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ           Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ          ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης