Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελεγχοι αδειών χρήσης Λογισμικού και σε επιχειρήσεις που απασχολούν 40 μέχρι 50 υπαλλήλους

9 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στο πλαίσιο της αποστολής της για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων θα πραγματοποιήσει ελέγχους για τις άδειες χρήσης λογισμικού σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από ...

Δελτίο τύπου 09-01-07 της Υπηρεσίας Ειδικών ελέγχων.    
 
 
Στο πλαίσιο της αποστολής της για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων θα πραγματοποιήσει ελέγχους για τις άδειες χρήσης λογισμικού σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 υπαλλήλους.

Η Υπ.Ε.Ε. στην προσπάθεια που καταβάλλει για την προάσπιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την καταστολή του φαινομένου πειρατείας από την κυκλοφορία κλεψίτυπων προγραμμάτων λογισμικού (software), ολοκλήρωσε στο τέλος του Δεκεμβρίου 2006 την διαδικασία συγκέντρωσης των εντύπων απογραφής αδειών χρήσης λογισμικού από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 υπαλλήλους. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων που υποβλήθηκαν, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της Υπ.Ε.Ε. θα διενεργήσουν έλεγχο των επιχειρήσεων εκείνων που δεν υπέβαλλαν, ή υπέβαλλαν ελλειπή στοιχεία αναφορικά με τη νομιμότητα των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν καθώς και έλεγχο των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Τέλος, θα ακολουθήσει συλλογή και έλεγχος αδειών χρήσης λογισμικού σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 40 μέχρι 50 υπαλλήλους.

 
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης