Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογική εξομοίωση αλλοδαπών

9 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Oι Βρυξέλλες ζητούν από την Ελλάδα να καταργήσει τις φορολογικές διακρίσεις κατά των αλλοδαπών προσωπικών εταιριών, διαφορετικά απειλούν με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες να στείλει στην κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο και τελευταίο προδικαστικό στάδιο), ζητώντας την τροποποίηση της ελληνικής νομοθεσίας όσον αφορά τους φορολογικούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες στην Ελλάδα φορολογούνται βαρύτερα από τις ημεδαπές.

Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι οι κανόνες αυτοί εισάγουν διακριτική μεταχείριση και δεν συμβιβάζονται με την κοινοτική συνθήκη, η οποία εγγυάται την ελευθερία εγκατάστασης.

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, οι αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες στην Ελλάδα φορολογούνται βαρύτερα από τις ημεδαπές. Οι προσωπικές εταιρίες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα στη χώρα μας υπόκεινται σε χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή από τις προσωπικές εταιρίες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα σε άλλα κράτη μέλη.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των φορολογικών συντελεστών για τις ημεδαπές και τις αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες, αλλά υποστηρίζει ότι η διαφορά αυτή είναι δικαιολογημένη, λόγω του ότι ένα ποσοστό των κερδών των ημεδαπών προσωπικών εταιριών φορολογείται ως προσωπικό εισόδημα των εταίρων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη υψηλότερη φορολογία. Αντίθετα, μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις να οδηγεί σε ακόμη χαμηλότερο πραγματικό συντελεστή φόρου.

Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά στην αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών, η Επιτροπή θα ασκήσει προσφυγή στο Ευρωδικαστήριο.

Πηγή ΕΞΠΡΕΣ   Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης