Στο "σκαμνί" η Ελλάδα για την υψηλότερη φορολόγηση προσωπικών εταιρειών από χώρες του εξωτερικού

Οικονομικές Ειδήσεις

9 Ιανουάριος 2007
Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα για το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις προσωπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από χώρες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη.... Taxheaven.gr

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα για το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις προσωπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από χώρες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές με βασικό αίτημα την τροποποίηση της ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία οι αλλοδαπές προσωπικές εταιρείες στην Ελλάδα φορολογούνται υψηλότερα από τις αντίστοιχες ημεδαπές.

Η Επιτροπή αναφέρει πως οι ισχύοντες στην Ελλάδα φορολογικοί κανόνες "εισάγουν διακριτική μεταχείριση και δεν συμβιβάζονται με τη συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία εγγυάται την ελευθερία εγκατάστασης" και ζητά από τις ελληνικές αρχές να απαντήσουν εντός δύο μηνών, διαφορετικά η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει πως, σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, οι προσωπικές εταιρείες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα στην Ελλάδα, υπόκεινται σε χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή από τις προσωπικές εταιρείες που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα σε άλλα κράτη μέλη.

Τέλος, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των φορολογικών συντελεστών για τις ημεδαπές και τις αλλοδαπές προσωπικές εταιρείες, υποστηρίζει ότι η διαφορά αυτή είναι δικαιολογημένη, λόγω του ότι ένα ποσοστό των κερδών των ημεδαπών προσωπικών εταιρειών φορολογείται ως προσωπικό εισόδημα των εταίρων.

Πηγή Κέρδος