Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ: Εως 2/4/2007 οι αιτήσεις εργοδοτών για ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους

4 Ιανουάριος 2007
  • Μέχρι 2/4/2007 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι εργοδότες έχουν οφειλές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής τους με ευνοϊκούς όρους (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272 τ.Α΄- 21-12-06....

Μέχρι 2/4/2007 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι εργοδότες έχουν οφειλές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής τους με ευνοϊκούς όρους (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272 τ.Α΄- 21-12-06)).

Πιο συγκεκριμένα:

· Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/2006 παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) και λοιπών προσαυξήσεων Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π.

· Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) και στις λοιπές προσαυξήσεις δηλαδή Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/06 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής οφειλής.

· Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00€

· Όπως επισημαίνεται, οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μόνο μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

· Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν των προαναφερόμενων ευνοϊκών ρυθμίσεων πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο, (το αργότερο μέχρι 2/4/2007) για να τους χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα για το ύψος της οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

· Σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα απαιτείται και από τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την λειτουργία τους.

Πηγή Ναυτεμπορική 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης