Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα «νέων» ασφαλισμένων

Με την εγκύκλιο 16/2014 του ΟΑΕΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις της περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως ίσχυαν, που αφορούν την υποχρεωτική ασφάλιση σε ένα φορέα των "νέων" ασφαλισμένων, οι οποίοι σε περίπτωση πολυαπασχόλησης υπάγονται στην ασφάλιση και των δύο φορέων (ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και δίνονται οδηγίες για την ενιαία και άμεση εφαρμογή τους.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης