Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο 0,4% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο πεντάμηνο του έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
Τ.Κ. 101 80, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 5-μήνου Ιανουαρίου - Μαΐου 2014


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 5-μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.985 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.843 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 2.559 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 711 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 970 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 208 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.605 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ ή 0,2 % έναντι του επικαιροποιημένου μηνιαίου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.305 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62 εκατ. ευρώ ή 0,4 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 16.174 εκατ. ευρώ, 254 εκατ. ευρώ ή 1,6 % περισσότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.269 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 85 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (1.184 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.300 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 21.591 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (22.119 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.810 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 641 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 459 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (17.103 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.057 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 9,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.528 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι διατέθηκαν αυξημένες δαπάνες συνολικού ύψους 210 εκατ. Ευρώ περίπου εκ των οποίων 169 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος και 42 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.780 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.668 εκατ. ευρώ) και κατά 639 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

___________________________________________

Δελτίο Τύπου

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014:


«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο πεντάμηνο του 2014:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 711 εκατ. ευρώ ή στο 0,4% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 970 εκατ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Δηλαδή προκύπτει υπέρβαση έναντι του υψηλότερου, επικαιροποιημένου, στόχου, περίπου κατά 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία 4μηνου, ανήλθε στα 1,7 δισ. ευρώ, από πρωτογενές έλλειμμα 755 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ ή στο 1,1% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 3,8 δισ. ευρώ ή 2,1% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Δηλαδή, προκύπτει υπέρβαση έναντι του καλύτερου, επικαιροποιημένου, στόχου, περίπου κατά 570 εκατ. ευρώ.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται υψηλότερα από τα περυσινά επίπεδα, στο επίπεδο των επικαιροποιημένων στόχων.

Αναλυτικά:
- Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 19,6 δισ. ευρώ, 440 εκατ. ευρώ υψηλότερα από πέρυσι, οριακά υψηλότερα από τους στόχους.
- Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 17,3 δισ. ευρώ, 140 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από πέρυσι λόγω των υψηλότερων - εφέτος - επιστροφών φόρων, 60 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τους στόχους.
- Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν στα 18,6 δισ. ευρώ, 710 εκατ. ευρώ υψηλότερα από πέρυσι και 150 εκατ. ευρώ καλύτερα από τους στόχους.

Μάλιστα, το μήνα Μάιο, τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ήταν υψηλότερα κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Ενώ, τα φορολογικά έσοδα, το μήνα Μάιο, διαμορφώθηκαν 300 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον αντίστοιχο περυσινό μήνα και 285 εκατ. ευρώ καλύτερα από το στόχο του μήνα.

Το αποτέλεσμα είναι τα φορολογικά έσοδα να διαμορφωθούν 250 εκατ. ευρώ καλύτερα από τους στόχους σε πεντάμηνη βάση.

Επιβεβαιώνεται συνεπώς η εκτίμηση, ότι μέσα στη χρονιά, οι αποκλίσεις στην επίτευξη του στόχου των εσόδων θα καλύπτονταν.

4ον. Οι επιστροφές φόρων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ, όταν πέρυσι ήταν μόλις 483 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, το μήνα Μάιο, οι επιστροφές φόρων ήταν υπερδιπλάσιες τόσο έναντι του περυσινού όσο και έναντι του στόχου για το μήνα.

Ενισχύοντας, έτσι, ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

5ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες, τόσο έναντι του επικαιροποιημένου στόχου όσο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 16,6 δισ. ευρώ, 1,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και 460 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

Μάλιστα, οι πρωτογενείς δαπάνες το μήνα Μάιο είναι περίπου 3% χαμηλότερες από τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το 1ο πεντάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, έχουν ήδη χορηγηθεί επιπλέον 42 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης [σύνολο 110 εκατ. ευρώ], επιπλέον 25 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων [σύνολο 50 εκατ. ευρώ], και 169 εκατ. ευρώ για διανομή «κοινωνικού μερίσματος».

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκαν σημαντικά.

Διαμορφώθηκαν στα 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 56% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Χρηματοδοτώντας έτσι την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία.

Συνεπώς, η ικανοποιητική εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνεχίζεται.

Οι δημοσιονομικοί στόχοι, για 3η χρονιά, επιτυγχάνονται.

Η επίτευξη αυτών των στόχων δείχνει ότι τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιούνται σε καλό επίπεδο.

Δημιουργείται έτσι η αναγκαία βάση για ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και προώθηση της απασχόλησης, για διανομή “κοινωνικού μερίσματος”, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και για σταδιακή μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών».

Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης