ΠΟΦΕΕ - Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής Δ.Φ.Α.

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

29 Δεκέμβριος 2006
Αξιότιμε Κε Υπουργέ, με την ΠΟΛ. 1130/9-11-2006 συμπληρώθηκε η ισχύουσα διαδικασία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ... Taxheaven.gr


Προς τον: Κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ

Κοινοποίηση:

Παρασκευή: 22 Δεκεμβρίου 2006

Αξιότιμε Κε Υπουργέ, με την ΠΟΛ. 1130/9-11-2006 συμπληρώθηκε η ισχύουσα διαδικασία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν με το καθεστώς της Φορολογικής απαλλαγής του Ν.3299/2004 (αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακού νόμου).

Έτσι για πρώτη φορά, με υπουργική απόφαση, θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) ενώ στις παραγράφους 5α και 5β του άρθρου 1 της ίδιας ΠΟΛ. ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής και στην συνέχεια η προσκόμισή αντιγράφου υποβολής της στην Δ.Ο.Υ. η 30η Δεκεμβρίου 2006 για όλες τις επενδύσεις που ξεκίνησαν μετά τις 23/02/05 και για τις οποίες έγιναν δαπάνες εντός του 2005, είτε ολοκληρώθηκαν εντός του 2005 είτε όχι. με δεδομένο λοιπόν ότι:

Ζητούμε την μεταφορά της παραπάνω ημερομηνίας και την υποβολή της Δ.Φ.Α. τουλάχιστον μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2007 τόσο για τις επενδύσεις του 2005 όσο και για αυτές που ξεκίνησαν το 2005 και δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη. με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ            Πατέλης Γ. Νικόλαος