Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΦΕΕ - Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής Δ.Φ.Α.

 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
 • Αξιότιμε Κε Υπουργέ, με την ΠΟΛ. 1130/9-11-2006 συμπληρώθηκε η ισχύουσα διαδικασία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ...


Προς τον: Κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ

Κοινοποίηση:

 • Υφυπουργό Οικονομικών κ. ΑΝΤΩΝΙΟ MΠΕΖΑ
 • Υφυπουργό Οικονομίας κ. ΧΡΗΣΤΟ ΦΩΛΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑMMΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΤMΗMΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑMΙΕΥΣΕΩΝ
 • ΤMΗMΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
 • Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
 • Ε.Σ.Ε.Ε.

Παρασκευή: 22 Δεκεμβρίου 2006

Αξιότιμε Κε Υπουργέ, με την ΠΟΛ. 1130/9-11-2006 συμπληρώθηκε η ισχύουσα διαδικασία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν με το καθεστώς της Φορολογικής απαλλαγής του Ν.3299/2004 (αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακού νόμου).

Έτσι για πρώτη φορά, με υπουργική απόφαση, θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) ενώ στις παραγράφους 5α και 5β του άρθρου 1 της ίδιας ΠΟΛ. ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής και στην συνέχεια η προσκόμισή αντιγράφου υποβολής της στην Δ.Ο.Υ. η 30η Δεκεμβρίου 2006 για όλες τις επενδύσεις που ξεκίνησαν μετά τις 23/02/05 και για τις οποίες έγιναν δαπάνες εντός του 2005, είτε ολοκληρώθηκαν εντός του 2005 είτε όχι. με δεδομένο λοιπόν ότι:

 • Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός μέτρου ( η κοινοποίηση του οποίου καθυστέρησε για άγνωστη αιτία καθώς η σχετική ΠΟΛ. κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα με τις ΠΟΛ.1138/07-12-06 και ΠΟΛ.1139/08-12-06 εντός του δευτέρου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου) το οποίο απαιτεί κάποια περίοδο γνωστοποίησης που, εν προκειμένω, συμπίπτει με εορταστική περίοδο και ιδιαίτερο φόρτο στα λογιστήρια
 • Οι επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν εντός του 2005 έχουν ήδη δηλωθεί και ελεγχθεί με βάσει τις εμπρόθεσμες δηλώσεις
 • Το μέτρο δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά μάλλον αποβλέπει στην συγκέντρωση πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων και επομένως η τυχόν αναβολή του δεν θα έχει επίπτωση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 • Η σχετική υποχρέωση συμπεριελήφθη ως τροποποίηση - συμπλήρωση στον πολύ πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο που περιέχει διατάξεις βελτίωσης της υφιστάμενης αναπτυξιακής νομοθεσίας.

Ζητούμε την μεταφορά της παραπάνω ημερομηνίας και την υποβολή της Δ.Φ.Α. τουλάχιστον μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2007 τόσο για τις επενδύσεις του 2005 όσο και για αυτές που ξεκίνησαν το 2005 και δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη. με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ            Πατέλης Γ. ΝικόλαοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης