Αποτελέσματα live αναζήτησης

E.B.E.A. - Δεν θα γίνονται δεκτές οι οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. εάν δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Β.Ε.Α. έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ AE  

Προκειμένου οι ΑΕ να καταθέσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις πρέπει:

-Να έχουν κάνει απογραφή στο ΓΕΜΗ και να έχουν καταθέσει το φυσικό φάκελό της.  
-Τα έγγραφα να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές.
-Να προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ισολογισμό Χρήσης, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Έκθεση ΔΣ, Έκθεση Ελεγκτών, Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ €544,67 για δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ, οικονομική εφημερίδα ή εκτύπωση της ιστοσελίδας που φαίνεται ο δημοσιευμένος ισολογισμός).
-Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να δοθούν στο ΓΕΜΗ και σε ψηφιακή μορφή (αρχεία PDF υπογεγραμμένα).
- Μαζί με τα πρωτότυπα να υπάρχει ένα σετ φωτοτυπίες προκειμένου να σταλούν στην Περιφέρεια στην περίπτωση που η ηλεκτρονική αποστολή αποτύχει για κάποιο λόγο.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνεται η επεξεργασία του αιτήματος».


       Σημείωση Taxheaven

Θα παρακαλούσαμε τους υπεύθυνους του Ε.Β.Ε.Α. να μας υποδείξουν/υπενθυμίσουν από ποιές διατάξεις προβλέπεται η προσκόμιση σε ψηφιακή μορφή των παραπάνω δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 7 του νόμου 3419/2005 προβλέπει τα ακόλουθα:

«Άρθρο 7. Διαδικασία καταχώρησης 3. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται κατ’ επιλογή του αιτούντος, σε έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης