Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Γ.Δ.Ε. - Δείτε on line την 1η ημερίδα για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική – ενημερωτική ημερίδα σε στελέχη των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, για την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΚΔΑ και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε αναλυτικά το πλαίσιο εφαρμογής του νέου ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτου (ν.4223/2013), που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014, καθώς και οι εξ αυτού του λόγου αλλαγές που επήλθαν, από το έτος 2014, στη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων (ΠΟΛ.1052/17.2.2014).

Την ημερίδα αλλά και απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία συχνά τίθενται από τους φορολογούμενους μπορείτε να δείτε στα παρακάτω videos.


ΓΓΔΕ - Ημερίδα ΕΝΦΙΑ - Μέρος 1ο
(διάρκεια 00:02:56)   Δείτε το video

ΓΓΔΕ - Ημερίδα ΕΝΦΙΑ - Μέρος 2ο
(διάρκεια 01:19:00)   Δείτε το video

ΓΓΔΕ - Ημερίδα ΕΝΦΙΑ - Μέρος 3ο
(διάρκεια 01:37:11)   Δείτε το video

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης