Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αύξηση 150% βεβαίωσης φόρων - προστίμων σε ΑΕ

21 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Φoροδιαφυγή μεγάλου ύψους μεταξύ των Ανωνύμων Εταιριών εντόπισε στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2006 ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών. Στο διάστημα αυτό, τα ποσά φόρων που βεβαίωσε (συνυπολογιζομένων των προστίμων που .../

Φoροδιαφυγή μεγάλου ύψους μεταξύ των Ανωνύμων Εταιριών εντόπισε στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2006 ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών. Στο διάστημα αυτό, τα ποσά φόρων που βεβαίωσε (συνυπολογιζομένων των προστίμων που επιβλήθηκαν και των λοιπών προσαυξήσεων) αυξήθηκαν κατά 150% καθώς ανήλθαν σε 3.069,20 εκατ. ευρώ, από 1.226,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Oπως δείχνoυν στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες στη Bουλή ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνης Μπέζας, αποδείχθηκε αποτελεσματική η εντατικοποίηση του έργου, τόσο των 2 Διαπεριφερειακών και των 6 Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (αύξηση ελέγχων κατά 40,4% και 50,5% αντίστοιχα) όσο και των ΦΑΕ (+20,4%).

Συνολικά, ελέγχθηκαν 5.771 υποθέσεις, από 4.062 πέρυσι (+42,1%) οι οποίες αφορούσαν αθροιστικά σε 14.946 οικονομικά έτη έναντι 9.303 το περυσινό 11μηνο (+60,7%).

Από πλευράς αποδοτικότητας, στη μεγαλύτερη ενίσχυση των προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων συνετέλεσαν το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο και η ΦΑΕ της Θεσσαλονίκης, καθώς βεβαίωσαν ποσά αυξημένα κατά 577,5% και 605,4% αντίστοιχα.

ΕxpressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης