Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναθεώρηση του μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών

20 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Συνάντηση με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (κ.κ Τάκη Αράπογλου, Νικόλαο Νανόπουλο, Μιχάλη Σάλλα, και τον γενικό γραμματέα της Ένωσης Χρήστο Γκόρτσο) είχαν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης ...

Συνάντηση πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΝ με ΕΕΤ για την αναθεώρηση του μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών

Συνάντηση με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (κ.κ Τάκη Αράπογλου, Νικόλαο Νανόπουλο, Μιχάλη Σάλλα, και τον γενικό γραμματέα της Ένωσης Χρήστο Γκόρτσο) είχαν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου .

Όπως έκαναν γνωστό σε ανακοίνωσή τους οι κ.κ. Σιούφας και Παπαθανασίου αντικείμενο της συνάντησης ήταν αφενός η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τις θέσεις τους σχετικά για την αναθεώρηση του νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και αφετέρου η σχετική ρύθμιση που αφορά την αναθεώρηση και προσαρμογή του μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, για όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Όπως αναφέρεται, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από διαβούλευση με τις Τράπεζες - μέλη της, διαμόρφωσε και υπέβαλε για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος συγκεκριμένη πρόταση. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ήδη, ότι πρόκειται να δημοσιευθεί σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

· Το διοικητικό μέτρο της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο ίδιος εκδότης εκδώσει μέσα σ’ ένα δωδεκάμηνο ακάλυπτες επιταγές που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ (αντί των 600 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

· Εφόσον η επιταγή που έχει σφραγισθεί, εξαιτίας της μη ύπαρξης διαθεσίμων κεφαλαίων για την πληρωμή της, εξοφληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των οκτώ (8) ημερών, η επιταγή αυτή δεν αναγγέλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και συνεπώς, όχι μόνο δεν επιβάλλεται διοικητική ποινή, αλλά ούτε καν η πληροφορία για τη σφράγισή της διακινείται.

· Παρέχεται η ευχέρεια στις Τράπεζες να επαναχορηγούν βιβλιάρια επιταγών, παρά την ισχύ διοικητικής ποινής, στις περιπτώσεις που η εκδότρια επιχείρηση ενταχθεί σε καθεστώς αναβίωσης ή εξυγίανσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Σημειώνεται ακόμη ότι με την ίδια απόφαση η Τράπεζα της Ελλάδος διατήρησε στο επίπεδο των δώδεκα (12) μηνών την ελάχιστη διάρκεια του διοικητικού μέτρου.

Κατά τη σημερινή συνάντηση οι κ.κ. Σιούφας και Παπαθανασίου ζήτησαν από το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών τη διαφοροποίηση του μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να διευκολύνονται ακόμη περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έναντι των φυσικών προσώπων.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης