Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έως την Πέμπτη το Δώρο Χριστουγέννων

19 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Mέχρι την Πέμπτη θα πρέπει οι εργοδότες να έχουν καταβάλει στους εργαζόμενους το γνωστό «δώρο» Χριστουγέννων που αποτελεί βάσει της εργατικής νομοθεσίας βασικό δικαίωμα του εργαζόμενου και υποχρέωση του εργοδότη. ...

Mέχρι την Πέμπτη θα πρέπει οι εργοδότες να έχουν καταβάλει στους εργαζόμενους το γνωστό «δώρο» Χριστουγέννων που αποτελεί βάσει της εργατικής νομοθεσίας βασικό δικαίωμα του εργαζόμενου και υποχρέωση του εργοδότη.
Oλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και ίσο με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλει το δώρο νωρίτερα απ΄ αυτές τις ημερομηνίες.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ενημέρωσης Ανέργων - Εργαζομένων της ΓΣΕΕ, όσοι μισθωτοί δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες του συνολικού χρονικού διαστήματος που υπάρχει η εργασιακή σχέση. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα όπου υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων.

Δώρο εορτών Χριστουγέννων ανάλογο με το χρόνο που διήρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους, πριν από τις παραπάνω γιορτές είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Στον 13ο μισθό συνυπολογίζονται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό, οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις και οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από το ασφαλιστικό τους Ταμείο.

Πηγή express

Αλλες Σελίδες ενημερωτικές για το Δώρο χριστουγέννων.

  • Οι Κυριακές 24η και 31η-Δεκεμβρίου 2006 ως εργάσιμες ημέρες
  • ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ --ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
  • Πίνακας Υπολογισμού δώρου χριστουγέννων


  • Δημιουργία νέας κατηγορίας

    Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης