Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για την απόκτηση Α΄ τάξης λογιστή-φοροτεχνικού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων για την απόκτηση της Α΄ τάξης Λογιστή-Φοροτεχνικού θα υλοποιηθεί ηλεκτρονικά και σε χρόνο, ο οποίος θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά το πέρας τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τις 12/05/2014.

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες του σεμιναρίου σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.

Γνωστικό αντικείμενο Αριθμός ερωτήσεων
 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  25
 Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση  25
 Στοιχεία Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  10
 Διαδικασίες Τέλους Χρήσης  15
 Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα  25

Το σύνολο των ερωτήσεων θα είναι 100, ενώ δικαίωμα απόκτησης της Α΄ τάξης θα έχουν όσοι απαντήσουν σε τουλάχιστον 50 από τις 100 ερωτήσεις.

Η αναλυτική διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης