Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περισσότερα από 350.000 «e-παράβολα» έχουν εκδοθεί από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής

Περισσότερα από 350.000 «e-παράβολα» έχουν εκδοθεί από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δελτίο τύπου

Η εφαρμογή «e-παράβολο» ξεπέρασε τα 350.000 παράβολα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες παραγωγικής λειτουργίας. Η εφαρμογή έχει συμβάλει στην διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Από το Φεβρουάριο 2014 οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώνουν τα e-παράβολα με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 11.300 ηλεκτρονικές πληρωμές παραβόλων. Με την χρήση κάρτας ο συναλλασσόμενος μπορεί να καταθέσει «άμεσα» το ηλεκτρονικό παράβολο στον Φορέα. Οι Γενικές Γραμματείες Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημοσίων Εσόδων υπό τον συντονισμό του Γραφείου του Πρωθυπουργού και σε συνεργασία με τα Υπουργεία και τους φορείς έχουν ήδη εντάξει τα παράβολά τους για περισσότερους από 35 Φορείς και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα ενταχθούν τα παράβολα από τα υπόλοιπα υπουργεία.

Η ένταξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών πληρωμών συμβάλει στην μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και στην μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζουν την χρήση των ηλεκτρονικών Παραβόλων ανά Φορέα – ΥπουργείοWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης