Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποτελέσματα από την εκκαθάριση (16ης αποστολής) Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. 2006

18 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (16ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006. ....

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (16ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.

 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 16η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
8.982
30,75
283.576.164
41.665.579
6.660
74,15
Πιστωτικές
7.171
24,55
136.920.212
-5.930.848
5.392
75,19
Μηδενικές
13.054
44,70
80.864.155
0
10.245
78,48
ΣΥΝΟΛΟ
29.207
100,00
501.360.531
35.734.731
22.297
76,34

  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 29.207 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 22.297 δηλαδή ποσοστό 76,34% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.
 
  Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 16ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως 16η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
1.567.824
28,87
38.138.139.621
3.325.258.538
1.374.204
87,65
Πιστωτικές

1.388.098

25,56
25.311.928.419
-866.777.890
1.227.967
88,46
Μηδενικές
2.475.047
45,57
16.913.922.740
0
2.225.008
89,90
ΣΥΝΟΛΟ
5.430.969
100,00
80.363.990.780
2.458.480.648
4.827.179
88,88

 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 5.430.969 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 4.827.179 δηλαδή ποσοστό 88,88% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης