Σεμινάριο από το Ο.Ε.Ε. στο Ηράκλειο

Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

28 Απρίλιος 2014
Taxheaven.gr

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών διοργανώνει στο Ηράκλειο σεμινάριο διάρκειας 25 ωρών με θέμα:

«Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες»

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης
Business Plan και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός

και θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα 19, 26/05 και ώρα 17:00 έως 21:00
Τετάρτη 21, 28/05 και ώρα 17:00 έως 21:00 και
Σάββατο 24, 31/05 και ώρα 09:00 έως 13:00

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι οι κ.κ. Γαβριλάκης Νεκτάριος, Τραπεζικό Στέλεχος - ωρομίσθιος καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης, Παπαδομανωλάκης Δημήτριος, Τραπεζικό Στέλεχος - ωρομίσθιος καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης και Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος, Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης). Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού, έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την Παρασκευή 09/05/2014, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρίσκονται σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της παραπάνω ημερομηνίας, η αίτησή του δεν θα ληφθεί υπόψη.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.oeetak.gr. ή κάνοντας κλικ στο site του ΟΕΕ. Οι Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα τις ώρες 09:00 έως 15:00 (Εθν. Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο), με e-mail στη διεύθυνση [email protected] και με fax στο 2810224595 και μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 09/05/2014.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στo τηλέφωνο 2810223997.