Αποτελέσματα live αναζήτησης

KPMG: Ερευνα για τις αποδοχές στην Ελλάδα

14 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Οι αυξήσεις των αποδοχών στην Ελλάδα το έτος 2006 κατά μέσο όρο κινήθηκαν στο 5,7%, ενώ τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2007, αναμένεται να κυμανθούν στο 5,4%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας Γενικής Έρευνας Αποδοχών και ...

Οι αυξήσεις των αποδοχών στην Ελλάδα το έτος 2006 κατά μέσο όρο κινήθηκαν στο 5,7%, ενώ τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2007, αναμένεται να κυμανθούν στο 5,4%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας Γενικής Έρευνας Αποδοχών και Παροχών της KPMG.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 49% των εταιρειών που συμμετείχαν, εκδήλωσαν την πρόθεση να προβούν σε αύξηση προσωπικού. Περίπου 2.816 νέες θέσεις δημιουργήθηκαν ή πρόκειται να δημιουργηθούν εντός του 2006 (σε σύγκριση με 3.097 το 2005 σε δείγμα 306 εταιριών). Το 23% των συμμετεχουσών εταιριών πραγματοποίησαν μειώσεις προσωπικού μέσα στο 2005.

Η Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 130 διαφορετικές θέσεις εργασίας. Πρόκειται για έρευνα αποδοχών και παροχών, η οποία βασίζεται σε δείγμα 309 εταιρειών και αναφέρεται σε στοιχεία για 46.996 κατόχους θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, στην έρευνα περιλαμβάνεται παρουσίαση της πορείας βασικών θέσεων εργασίας την τελευταία δεκαετία.
Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης